You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Визуални сензори

Разпознаване и оценка на обекти и обкръжения с визуални сензори

Високопроизводителен като камерна система, с просто устройство като сензор

В автоматизиращата техника визуалните сензори днес са задължителен компонент от контрола на монтажа, производството и качеството, а не на последно място и средство за повишаване на ефективността. Това са камери с обработка, специфична за приложението, т.е. надеждни електронни „очи“ с ниска цена и висока степен на интеграция.

От камерата към сензора
Само преди няколко години за това са били необходими камерни системи с висока цена. Благодарение на техническото усъвършенстване и непрекъснато падащите цени на компонентите са реализирани още по-интелигентни функции на още по-малко пространство и при изгодни разходи.
Но компактните визуални сензори не само заместват камерните системи, а освен това предлагат допълнителни възможности за използване. При установяването на променливите позиции на обекти или сцени те например заместват комплексните превключватели за приближаване или решения с няколко сензора, като сензорните мостове при контрола на окомплектоваността на палетите или кашоните за напитки.

С лесна интеграция
Визуалните сензори се дефинират и чрез тяхната опростеност. Докато системите за обработка на изображения могат да бъдат интегрирани в производствения процес предимно само от специално обучен специализиран персонал или от интензивни по отношение на разходите външни интегратори, поради своя специфичен за приложението характер визуалните сензори се използват без специални предварителни знания. Тук девизът е: лесно „параметризиране“ вместо сложното „програмиране“. При включването към PLC помагат готови функционални модули. Предаването на данни, задаването на параметри и дистанционната поддръжка стават през Ethernet технологичен интерфейс. Освен това всички устройства разполагат с превключващи изходи, които сигнализират за успешната проверка. По този начин визуалните сензори могат да се използват толкова лесно, колкото и двоичните сензори.

Устойчив и компактен
Друго предимство: Поради своите високи класове на защита и широки температурни диапазони визуалните сензори на ifm в истинския смисъл на думите движат действителните събития. Освен това те се характеризират с много висока степен на интеграция. За разлика от сложните решения с камери всички необходими компоненти, като осветление, оптика, обработка и логика на изхода, са интегрирани в корпус, подходящ за използване в индустриални условия. Задачите, като контрол на качеството, контрол на окомплектоваността или четене на 1D и 2D код, могат да бъдат изпълнени лесно и икономически изгодно с визуалните сензори на ifm.

Компетентност в решения, специфични за приложението

Правилният избор е решаващ

Сензор за контурразпознаване на обект тип O2D
Както при играчка за сортиране: Визуалният сензор O2D може да разпознае научените предварително обекти и техните контури или структури и да ги подреди за проверка на окомплектоваността, позицията и положението на завъртане.

Брояч на пикселипроверка на обекти тип O2V
Може да се сравнява с броячна рамка или броячен шибър, визуалният сензор O2V брои всички точки в изображението с еднакви стойности на сивото. Освен това той може да групира натрупванията на определени стойности на сивото за отделни обекти и да ги оценява по различни критерии.

Четец на кодове – идентификация тип O2I
Щрих кодовете или баркодовете днес са широко разпространени и могат да бъдат разбирани като четими от дясно наляво надписи 2D кодовете кодират информацията в повърхността. Подобно на домино се предава еднозначна информация, която се прочита от визуалния сензор O2I.

3D сензор – 3D разпознаване на обект тип O3D
Подобно на дъска за пинарт 3D сензорът O3D „опипва“ дълбочината на сцената. От тези над 23 000 измерени стойности на разстоянието се създават много виртуални сензори, така че да може да се провери окомплектоваността на кашон с произволни бутилки.