You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Защитни светлинни завеси и бариери в зависимост от приложението
  3. Затъмняване

Затъмняване

Тип на сензора Клас на защита Разделителна способност Защитена височина/ширина Важни аспекти

Подвижни завеси със затъмняване на светлината

• Тип 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 14 mm
• 20 mm
• 40 mm
610…1210 mm/до 18 m
• Защита тип 4 на цени на тип 2
• Пресичане на до 3 последователни лъча, без да се засяга защитната верига
• Възможност за избор на обхват и режим чрез свързване с проводници