You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Защитни светлинни завеси и бариери в зависимост от приложението
  3. Изключване

Изключване

Тип на сензора Клас на защита Безопасни изходи Небезопасни изходи Важни аспекти

Изключващо реле

• Тип 4
• SIL cl 3
• PL e
2 бр. релета (Н.О.) 1 бр. PNP • За всички светлинни завеси и решетки на ifm
• Временно шунтиране на функцията за безопасност
• Небезопасни изходи за индикации за обратна връзка към PLC

Защитна светлинна решетка с вграден модул за заглушаване

• Тип 4
• SIL cl 3
• PL e
2 бр. OSSD - • Лесно свързване на заглушаващите сензори директно към защитната светлинна бариера
•  Заглушаващи рамена с предварително монтирани сензори за бърза настройка