You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Защитни светлинни завеси и бариери в зависимост от приложението
  3. Защита на тялото

Защита на тялото

Тип на сензора Клас на защита Разделителна способност Защитена височина/ширина Важни аспекти

Светлинни решетки за промишлена автоматизация

• Тип 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Тип 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 лъча)
• 400 mm (3 лъча)
• 300 mm (4 лъча)
510…910 mm/до 60 m
• Програмируеми чрез свързване с проводници обхват и режим
• Предлагат се активни/пасивни системи
• Има стандартни и изключващи релета

Светлинни бариери, които се почистват с високо налягане

• Тип 2
• SIL 1
• SIL cl 1
• PL c

• Тип 4
• SIL 3
• SIL cl 3
• PL e
• 500 mm (2 лъча)
• 400 mm (3 лъча)
• 300 mm (4 лъча)
510…910 mm/до 15 m • Предварително монтиран акрилен корпус Ø55 mm
• Вътрешен нагревател предотвратява кондензацията
• Клас на защита на корпуса IP69K
• Програмируеми чрез свързване с проводници обхват и режим
• Има стандартни и изключващи релета