You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Ползи от IO-Link
  3. Преглед на системата
  4. Преработваща промишленост

IO-Link в преработващата промишленост

Контрол на ниво

Сензорите за ниво LMT се използват в приложения за резервоари. Те откриват и сигнализират спадане на нивото в резервоара под или над зададените граници. Те също така предотвратяват работата на сухо на помпи. В нормалния случай превключващият изход ще бъде „активен“, когато има материал, и „неактивен“, когато няма материал.

Добавена стойност с IO-Link:

Чрез използването на IO-Link е достъпна допълнителна информация. С IO-Link е налице реална цифрова технологична стойност за осъществяване на разграничение между прости среди, като вода или мляко, и потискане на образуването на наслоявания или пяна. Тези функции могат да се използват например, за определяне на текущото съдържание на резервоара и за използване на ефективен процес на почистване. Сензорът открива наличието на чиста вода в резервоара. Процесът на промиване може да бъде спрян и може да започне веднага следващият производствен процес, за да се увеличи максимално времето за производство.

Непрекъснато измерване на нивото на резервоара

Сензорът за налягане PI осигурява аналогов изходен сигнал 4…20 mA и превключващ изход. Традиционните аналогови сигнали обаче, могат да бъдат податливи на EMC. В допълнение, измерваната от сензора стойност се преобразува няколко пъти в аналогови и цифрови данни по пътя към PLC. Преобразуванията могат да доведат до неточности в измерените стойности. Стойността, която се получава от PLC, се различава от определената от сензора действителна стойност.

Пиковете на високо и ниско налягане се запаметяват в сензора, но към системата за управление няма пряк достъп.

Добавена стойност с IO-Link:

С IO-Link измерената стойност на налягането се предава в чисто цифрова форма – без преобразувания или мащабиране – от сензора към PLC и информационната инфраструктура. Цифровият сигнал не е податлив на EMC смущения. Измерваната стойност се предава точно на системата за управление и софтуера без каквато и да било загуба на точност.

Чрез извличането на стойностите за високо и ниско налягане от сензора чрез софтуера, всички пикове и спадове в налягането могат да се наблюдават директно. Пиковете на налягането могат да имат пряко влияние върху функцията на сензора. Освен това качеството на продукта може да спадне, ако границата за налягане бъде превишена или не бъде достигната.

Многократно измерване на температурата за пастьоризатори

Поддържането на правилните температури е изключително важно при производството на млечни продукти. Функциите за самонаблюдение и диагностика на температурните трансмитери TСС на ifm гарантират безпроблемно протичане на технологичния процес. Сензорът TСС е първият сензор с контрол на дрейфа в хранителната промишленост. Това е възможно, понеже сензорът има два независими измервателни елемента с различни характеристики, които помагат за бързо и надеждно откриване на дрейфа на сензора. Когато се получи отклонение, към PLC се предава предупредителен сигнал.

Добавена стойност с IO-Link:

IO-Link дава възможност за наблюдение на двата температурни елемента на ТСС. Освен това, към системата за управление се предава и трета стойност, която е средна стойност на двете стойности. Това означава, че чрез един кабел могат да се предават и проследяват три различни температурни сигнала. Дублиращите се сигнали за температура дават възможност за откриване на конкретно отклонене, базирано на процеса на машината, и предлагат надеждно решение, при което калибрирането на сензора се намалява.

Наблюдение на охлаждащата вода в леярната

Охлаждащата система е много важна за правилната работа на промишлените пещи. Това се отнася както за срока на експлоатация и безопасността на машината, така също и за качеството на произвежданите продукти. За да се поддържа точно постоянно ниво на температурата, трябва да се следят непосредствено няколко параметъра на охлаждащата вода, като температура и дебит. При традиционните измервателни конструкции за целта са необходими множество сензори и точки на монтаж по цялата машина.

Добавена стойност с IO-Link:

При използване на IO-Link магнитно-индуктивният сензор за поток SM на ifm предава три необходими стойности чрез стандартен 3-жилен кабел: дебит, температура и определеното общо количество (суматор). Това премахва необходимостта от множество скъпи аналогови платки, тръбни накрайници, необходими крайни точки и прекомерна складова наличност.