You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Еколинк

Еколинк технология за свързване

Серията еколинк на ifm включва гнезда, кабелни щепселни съединения, кабели за скокове и кутии за разклонители в дизайна на M8 и M12.
Дори и когато се закрепва ръчно, гарантира се перфектно уплътнение на сензора, задвижването и разклонителя.
Продуктовата гама е структурирана според областите на приложение. Технологията за присъединяване е достъпна за общо промишлени приложения, за използване в хигиенични и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост, за машинни и металообработващи приложения и за използване в системи за заваряване, подвижни машини или опасни зони.

Предимства на ifm еколинк

  • Оптимално запечатване, дори при затягане на ръка.
  • Механичният ограничител предпазва О-пръстена от унищожаване.
  • Гайка, защитена от удари и вибрации, поради вибрационната защита с винт.
  • Светодиодите са ясно видими дори при случаи на висока светлина.