You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Еколинк
  3. технология

технология

Прекомерното пресоване на уплътнителния пръстен е невъзможно

Версии на серията ecolink M12

Благодарение на специалната конструкция на механичния край, O-пръстенът винаги е правилно компресиран и така постоянно поддържа неговата запечатваща функция.
Вибрационната защита на режещия зъб предпазва от неволно разхлабване на съединителната гайка дори при силни вибрации или удари.
Не са необходими инструменти за инсталиране и премахване.

По-висока степен на защита благодарение на профилирания уплътнителен пръстен

Версии на серията ecolink M8

Висококачествените материали и новаторската концепция за запечатване повишават степента на защита и по този начин осигуряват безпроблемно работно време. Съединителите на тази серия ecolink могат да се използват в особено взискателни приложения в заводската автоматизация, машиностроенето, заваряване, хранително-вкусовата промишленост или металообработващата промишленост.

Светодиодите винаги са ясно видими

Версии на серията ecolink M8 и M12

Версии в нов дизайн. Прозрачните черни корпуси гарантират, че дори при ярки условия на осветление светодиодите са по-ясно видими, отколкото с прозрачните версии. Това е важна предпоставка за непрекъснато наблюдение на процесите през цялото време и за бързо реагиране в случай на проблеми.