1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Без обход: Сензор за клапан, директно свързан към управляващия клапан

Без обход: Сензор за клапан, директно свързан към управляващия клапан

  • По-малка сложност на мрежата благодарение на директното управление на управляващия клапан
  • Самодиагностика по отношение на износване, блокиране или отлагания, за поддръжка, съобразена с Вашите нужди

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Режим на мигане на светодиодите за бърза визуална локализация на сензора
  • Настройка на крайно положение само с едно щракване за още по-бърза настройка

Директната връзка намалява нуждата от кабели
MVQ201 непрекъснато следи положението на клапана от най-близко разстояние. Чрез функцията „Автоматично обучение“ сензорът автоматично приближава и научава крайните положения. Управляващият клапан може лесно да бъде свързан чрез отделната връзка M12 и да се управлява чрез IO-Link. Това намалява необходимостта от кабели и сложността на инсталацията, като по този начин се намаляват възможните източници на грешки.

Удобно за потребителя запитване за състояние, информация за поддръжка навреме
Определените позиции на клапана са сигнализирани чрез два превключващи изхода, както и чрез ясно видимия светодиод за състоянието. Сензорът открива и променената продължителност на затваряне, което предполага износване, отлагания или блокиране поради чужди тела и ги съобщава чрез IO-Link. Това позволява планиране на поддръжката спрямо необходимостта, или незабавно отстраняване на неизправностите, което спомага да се избегнат по-дългите и скъпи престои на инсталацията. За да се опрости локализацията, в режим на мигане избраното устройство мига в зелено.

Директно свързан към управляващия клапан
MVQ201 има отделна връзка M12 за директно свързване с управляващия клапан, който след това може лесно да се управлява чрез IO-Link. Късият кабелен път опростява монтажа и намалява предпоставките за неизправност на предаването на данни. Нещо повече, допълнителна информация, например променената продължителност на затваряне и отваряне на клапана, поради отлагания или износване, се извежда чрез IO-Link и след това може да бъде допълнително обработена или в SMART OBSERVER или в контролера. Това позволява поддръжка и почистване на инсталацията в зависимост от състоянието, както и предотвратяване на непланиран и скъп престой.