You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. С одобрението DNV-GL за най-сложните морски приложения

С одобрението DNV-GL за най-сложните морски приложения

Надеждни сензори за налягане, температура и поток с одобрение DNV-GL за корабоплаването

  • Одобрение DNV-GL за приложения в корабите
  • Трансмитер за налягане с аналогов изход 4...20 mA
  • Температурен трансмитер с аналогов изход 4...20 mA и IO-Link
  • Сензор за поток с програмируем комутиращ изход
  • Сонди с аналогов изход 4...20 mA и допълнително Atex одобрение.

Надеждност и при най-тежките условия
С одобрението DNV-GL доказалите своите качества флуидни сензори на ifm могат да се прилагат и в морските приложения. С тези одобрени компоненти за потребителите отпадат препятствията по отношение на разрешителните за кораби и съоръжения. Сензорите се отличават с компактен дизайн и устойчивост, поради което са много подходящи и за най-сложните приложения, например в хидравликата. Освен това ifm предлага допълнително и 5-годишна гаранция.