• Produkter
 • Branscher
 • IIoT och lösningar
 • Tjänster
 • Företag

Hastighetsövervakning i kompakt hölje

Det enklaste sättet att hålla koll på hastigheterna

Oavsett om det handlar om transportörer, drivremmar, centrifuger eller skruvtransportörer:
Den kompakta hastighetsövervakningen är förstahandsvalet när roterande eller linjära rörelser ska övervakas med avseende på över- och underhastighet. Tack vare ATEX-godkännandet är det också möjligt att använda den utan risk i farliga områden, till exempel vid bearbetning av spannmål.

Allt i ett kompakt hölje

Både den pulsgenererande induktiva givaren och hastighetsutvärderingsenheten är integrerade i ett kompakt M18-hölje – mer platsbesparande än så här blir det inte. Tack vare det robusta metallhöljet behövs inget extra stötskyddshölje.

Den kompakta hastighetsövervakaren i detalj

Användningsexempel för transport

Utmaningen

Oavsett om det är ett transportband, en skruvtransportör eller en skophiss: För att undvika oplanerade driftstopp som orsakas av betydande materialansamlingar är det viktigt att alltid hålla ett öga på att transportsystem fungerar smidigt.

Lösningen

 • Den decentraliserade givaren övervakar om en maskin fortfarande är igång
 • Givaren kan skicka ut ett larmmeddelande så snart transportsystemet stannar
 • Styrenheten behöver inte själv utvärdera komplexa pulser och frekvenser och har därför mer kapacitet för de faktiska styrfunktionerna.

Principen om uppmätt värde

Enkel funktionsprincip
– endast ett dämpningselement behövs på den roterande axeln
T=1/f
Givaren använder tiden mellan två dämpningshändelser för att beräkna hastigheten
Justerbar nominell hastighet
Om den nominella hastigheten överskrids eller understigs skickas informationen om detta vidare via en konfigurerbar utgångssignal
Pålitlig maskinstart
Ingen felaktig aktivering tack vare konfigurerbar startfördröjning

Mervärde tack vare IO-Link

Givaren ger mycket information via IO-Link:

 • Hastighetsvärden
 • Minsta och högsta värden
 • Kopplingspunkter

IO-Link möjliggör bekväm parameterinställning, till exempel av:

 • Startfördröjning
 • Driftläge (enpunktsläge, fönsterläge, tvåpunktsläge)
 • Bekväm inställning av kopplingspunkterna med hjälp av inlärningsfunktion

Med hjälp av inställningsringen kan givaren också justeras manuellt på plats.