• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Pulssträckare för 24 V-växlingspulser

  • Utsträckning och/eller fördröjning av 24 V-växlingspulser
  • Lämplig för användning på fältet
  • Version med två kanaler
  • Tillförlitlig M12-anslutningsteknik
  • Parameterinställning via IO-Link möjlig

Missa aldrig en puls

Särskilt i processer med korta växlingspulser är det en utmaning för styrsystemet att på ett tillförlitligt sätt detektera varje enskild växlingsimpuls för en givare. Det är här pulssträckaren kommer in i bilden: varje ingångspuls, oavsett hur kort den är, skickas ut som en växlingssignal med en definierad varaktighet. Dessutom kan en fördröjningstid ställas in för utmatningen av växlingssignalerna.

Två inställningsalternativ för parametrar

LED-displayen och de två knapparna gör det enkelt att ställa in parametrar direkt på enheten. Alternativt kan pulssträckaren också ställas in via IO-Link.

Enkel anslutning

Den direkta anslutningen till andra enheter på fältet sker via robust och industriellt kompatibel M12-anslutningsteknik. Pulssträckaren kan anslutas direkt till en givare med till exempel en M12-kontakt.

Användning på fältet

Vanliga timerreläer är avsedda för användning i kontrollskåpet. Pulssträckaren kan dock användas direkt på fältet tack vare sitt starka IP-skydd. Detta sparar värdefullt utrymme i kontrollskåpet.

Utgångspulser kan definieras med hjälp av tre parametrar

Växlingsfördröjning:

Utgångspulsen växlar senare än ingångspulsen.

Frånslagsfördröjning:

Utgångspulsen stängs av senare än ingångspulsen.

Hålltid:

Definierar varaktigheten för utgångspulsen.