1. Startsida
  2. Ventilgivare

Fel på ventilen?

Ventilövervakning i en ny dimension
Den smarta ventilgivaren

Ventilen – tillverkningens svarta låda

Inom processtekniken är ventiler en integrerad del av tillverkningstekniken. Olika typer av ventiler reglerar flödet av olika ämnen och säkerställer drift och underhåll. Kvalitetsstyrning i tillverkningen är beroende av att ventilerna fungerar felfritt.

När slitaget väl inträffar, är det ofta för sent

Det är svårt att övervaka tillståndet för tätningar och spjäll på insidan. Ofta upptäcks slitage och skador alldeles för sent och när kvalitet och kapacitet redan har försämrats.
Detta leder till långa reparationstider där tillverkningen ligger nere. Om tätningar etc. byts vid fasta underhållsintervaller ökar det mervärde som fabriken tillför.

Förbättra utrustningens effektivitet med ifm

Med fokus på förbättring av utrustningens totala effektivitet (OEE) har många företag vidtagit åtgärder för att undvika oplanerade stopp. Om det är möjligt ersätts cykliskt underhåll med tillståndsbaserat underhåll. ifm har erbjudit olika automationslösningar för den här moderna och effektiva typen av underhåll i många år.

Full kontroll över vad som händer inuti ventilen

För att identifiera kritiska situationer i ventilen i god tid har ifm utvecklat den smarta ventilgivaren. Den identifierar olika slitagetillstånd. Tidiga diagnoser av läckage och avlagringar på ventilen är en förutsättning för förebyggande åtgärder.

ifm erbjuder en komplett lösning för din fabrik

Den smarta ventilgivaren har en flexibel konfiguration och kan enkelt integreras i fabrikens befintliga infrastruktur. Hela paketet omfattar inte bara lämplig monterings- och kabeldragningsteknik utan kan också anslutas till fältbussen.

Översikt över de största fördelarna med den smarta ventilgivaren

  • Kraftfull 360 graders positionsregistrering
  • Kontinuerlig positionsfeedback till närmaste grad
  • Diagnosfunktioner som cykeltid och räkneverk
  • Förändring av den stängda positionen signaleras. Detta kan vara ett tecken på avlagringar eller slitage på tätningen.
  • Flexibel parameterinställning med inlärningsknapp eller IO-Link

Statuslysdioder som syns tydligt från alla sidor

Indikering av blockeringar

Tillförlitlig identifiering av avlagringar, tätningsskador och slitage

Mjukvaran LR DEVICE för enkel konfiguration

Mjukvaran LR DEVICE garanterar snabb och enkel parameterinställning med hjälp av IO-Link-mastrar. Det har ett tydligt strukturerat gränssnitt för parameterinställning online eller offline för smart ventilgivare. Befintliga parameterinställningar kan överföras till andra enheter. Detta reducerar tiden som krävs för installation.

Anslutning av smart ventilgivare till fältbussen

Exempel på artikellista för anslutning till PROFINET IO

De flesta fältenheter kan anslutas till en fältbuss. Detta gäller även den smarta ventilgivaren. Enhetsdata överförs till mastrarna via IO-Link. Olika masterversioner gör det möjligt att ansluta till EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS, PROFINET IO eller TCP/IP.

Smart ventilgivare och AS-i

Exempel på artikellista för anslutning till AS-i

I livsmedelsindustrin är ventilblock ofta automatiserade med hjälp av AS-i. Med IO-Link-mastrar för AS-i kan den smarta ventilgivaren enkelt integreras i det befintliga AS-i-nätverket. Upp till 4 IO-Link-enheter anslutas till versionerna för standardanvändningsområden (med IP67) och för livsmedelsindustrin (med IP69K).

Integration i styrenheten med startpaket från ifm

För gratis nerladdning:

- Exempelprogram och programblock (Step7, TIA, RS Logix)- Läs- och skrivprocessdata- Anslutning till PROFINET, Ethernet och EtherCAT- Enhetsbeskrivningsfiler för PLC-inställning (GSDML, ESI, EDS)- Bruksanvisningar