You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Tillståndsövervakning

System för tillståndsövervakning av maskiner

System för tillståndsövervakning används för ett tillståndsrelaterat underhåll av maskiner och anläggningar. De hjälper till att upptäcka maskinskador på ett tidigt stadium och så kan kostsamma driftstopp undvikas.
ifm-produktsortimentet omfattar system för vibrationsövervakning för oljekvalitetskontroll, för mätning av tryckluft- och vattenförbrukning. Vibrationsgivare detekterar obalans, skador i valslager och drivenheter och roterande maskindelar. System för kvalitetsmätning av olja rapporterar tidigt och tillförlitligt om vatten eller partiklar som orsakas av nötning har kommit in i hydraulvätskor och smörjmedel. Så går det att undvika störningar på drivenheter eller till och med skador i de hydraulikaggregat, pumparna, ventilerna cylindrarna och maskinerna.