You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Lutningsgivare
  4. Statiska lutningsgivare

Statiska lutningsgivare

  • Precis mätning i 1 eller 2 axlar (X/Y)
  • Hög mätnoggrannhet över hela vinkelområdetr upp till 360°
  • Nollpunkt, räknarriktning och justerbar frekvensbegränsning
  • Kompakt och robust hölje
  • Olika interface valbara

Statiska lutningsgivare


Statiska lutningssensorer

Ofta är horisontell inriktning av maskiner eller maskindelar ett viktigt krav för tillförlitlig drift. Lutningssensorer baserade på den statiska mätprincipen är utformade för vinkelplaceringsdetektering eller utjämning av stationära mobila maskiner. De används vanligtvis för positionsdetektering på arbetsplattformar eller utjämning av mobilkranar eller grävmaskiner. Industriella applikationer inkluderar spårningssystem för solpaneler.