You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Nivågivare med integrerad temperaturmätning

IO-Link - nivågivare med integrerad temperaturmätning

  • Tillförlitlig nivådetektering i behållare och tankar
  • För användning i vatten, oljor och kylmedel
  • Användarvänlig inställning av kopplingsfunktion och kopplingspunkter
  • Nivå- och temperaturövervakning med bara en enhet
  • Tydligt synlig 4-siffrig LED-display

IO-Link - nivågivare med integrerad temperaturmätning