You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link är ett punkt-till-punkt-kommunikationssystem för att anslutning av givare och ställdon till ett automationssystem oberoende av tillverkar.
IO-Link-systemet består av en IO-Link-master och en eller flera IO-Link-enheter. IO-Link-Master är gränssnittet till styrningen eller till fältbussnivån och kommunicerar med de anslutna IO-Link-enheterna.
Med IO-Link överförs på ett tillförlitligt sätt kopplingssignaler från binära givare, processvärden från analoga givare och deras parametrar på ett digitalt sätt och baserat på en 24 V signal. Så undviks framförallt mätvärdesfel vid överföringen och konverteringen av analoga signaler.
Via IO-Link kan flera processvärden eller parametrar samtidigt föras över från en enhet via en oskärmad standardleding.
IO-Link är internationellt standardiserad och fungerar med alla vanliga fältbussar och styrenheter.