• Produkter
 • Branscher
 • IIoT och lösningar
 • Tjänster
 • Företag
 1. Produkter
 2. IO-Link
 3. IO-Link processgivare

IO-Link processgivare

 • Tryckgivare för detektering av systemtrycket i maskineri och anläggning
 • Tillförlitlig övervakning av vätskor och gaser i rör
 • Nivå- och nivåbegränsningsövervakning på tankar och behållare
 • Temperaturgivare med hög precision över hela temperaturmätintervallet
 • Enheter med tydligt synlig LED-display med alternerande röd-grön indikering