You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link processgivare
  5. Kompakt tryckgivare för pneumatik

IO-Link - kompakt tryckgivare för pneumatik

  • Tillförlitlig övervakning av systemtryck i pneumatik- och tryckluftssystem
  • Kan användas för mätning av relativt tryck eller differentialtryck
  • Tydligt synlig vinklad LED-display
  • Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
  • Tryckintervall –1 till 1 bar eller –1 till 10 bar

IO-Link - kompakt tryckgivare för pneumatik


Kompakta tryckgivare för pneumatisk användning

Tryckgivarna i PQ-serien övervakar tryckluftnätet i pneumatiska system och tryckluftssystem i maskiner och utrustningar. Givarna kan användas både för att mäta relativt tryck och tryckskillnad. Detta gör dem lämpliga även för övervakning av filter för försmutsning eller blockering.
Mätcellen är okänslig för vätskor och avlagringar som kan befinna sig i systemet. De säkerställer ett högt överbelastningsmotstånd och en hög noggrannhet.
Den 4-siffriga lysdiod-displayen som är synlig på långa avstånd och den intuitiva användbarheten via två tryckknappar underlättar driftsättning, underhåll och drift. Displayen kan ställas om från ”Röd”-visning till en Röd-Grön-växling. Så visas kopplingstillstånden tydligt eller man får ett enhetligt färgfönster.
Givare med analogutgång kan parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.