You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link positionsgivare
  5. Miniatyr typ O8

IO-Link - fotoceller O8 miniatyr

  • Färgoberoende avståndsmätning även på flata eller reflekterande ytor
  • Enkel parametersättning och mätvärdesutgång till närmaste millimeter via IO-Link
  • Kompakt ljuspunkt för precis avkänning även på länga avstånd
  • Extrememt tillförlitlig bakgrunsdämpning
  • Installation på några sekunder, utrymmesbesparande design

IO-Link - fotoceller O8 miniatyr