1. Strona startowa
  2. IO-Link
  3. Zalety
  4. IO-Link w przemyśle spożywczym

IO-Link w przemyśle spożywczym

Ważną kwestią w przemyśle spożywczym jest precyzyjny pomiar np. w zbiornikach ciśnieniowych, aby zapewnić stałą jakość produktów. Konieczne jest zapewnienie szybkiego wykrywania i usuwania błędów instalacji, aby zminimalizować przestoje produkcyjne. Są to wszystko typowe kwestie występujące codziennie w przemyśle spożywczym. Na podstawie różnych zastosowań w zbiorniku chcemy pokazać, jak IO-Link pomaga w minimalizacji tych błędów

 

» Odporność na zakłócenia

» Brak utraty wartości pomiarowych

» Łatwa wymiana czujników

» Ochrona przed manipulacją

» Identyfikacja

» Monitowanie warunków

» Niezależność od sieci przemysłowej

» Zdalny dostęp

» Rozróżnianie mediów

 

Brak zewnętrznego wpływu na sygnał

Transmisja danych IO-Link opiera się na sygnale 24 V i dlatego jest szczególnie odporna na czynniki zewnętrzne. Czujniki z IO-Link podłącza się za pomocą standardowych złączy M12. Nie trzeba stosować kabli ekranowanych i uziemienia. Pozwala to na przesyłanie wartości ciśnienia, temperatury i poziomu bez jakichkolwiek zakłóceń.

 

↑ do góry

 

Brak utraty wartości pomiarowych

Brak utraty wartości pomiarowych / Wysoka dokładność. Wartości pomiarowe są przesyłane w całości cyfrowo. Zastępuje to obarczoną ryzykiem błędów transmisję i przeliczanie sygnałów analogowych. Przesyłane cyfrowo wartości pomiarowe mogą być wyświetlane bezpośrednio na stanowisku sterowniczym.

Higieniczne czujniki ciśnienia serii PI mierzą w sposób ciągły poziom w zbiornikach ciśnieniowych. Straty na skutek przetwarzania wartości i zakłócenia elektromagnetyczne przy transmisji sygnałów analogowych poziomu powodowały dotąd niedokładności. Dzięki cyfrowemu przesyłaniu wartości pomiarowych za pomocą IO-Link informacje na temat zawartości zbiornika są przesyłane z najwyższą precyzją do sterownika.


Analogowo lub cyfrowo z IO-Link
 

Dotąd:
Sygnały analogowe są poddawane cyfryzacji poprzez przetwornik analogowo-cyfrowy i skalowane w sterowniku PLC.
Powoduje to niedokładność wartości pomiarowej.

IO-Link:
Wartości pomiarowe są przesyłane z czujnika do sterownika cyfrowo.
Dlatego przesłana wartość odpowiada zawsze dokładnie zmierzonej wartości.

Poziom w zbiornikach ciśnieniowych jest mierzony ciągle za pomocą higienicznych czujników ciśnienia serii PI. Z powodu strat podczas transmisji wartości pomiarowej oraz zakłóceń elektromagnetycznych w przeszłości dochodziło do dużych niedokładności i różnic przy pomiarze zawartości zbiornika. IO-Link umożliwia ciągły i niezwykle precyzyjny pomiar zawartości zbiornika.

 

↑ do góry

 

Prosta wymiana czujników

Master IO-Link zapisuje wszystkie parametry podłączonych czujników. Po wymianie poprzednie parametry są zapisywane automatycznie w nowym czujniku. Nie trzeba szukać nigdzie niezbędnych ustawień czujnika.

Do pomiaru poziomu w zbiorniku stosuje się higieniczny czujnik ciśnienia PI. Ustawianie wszystkich parametrów oraz programowanie punktów przełączania jest możliwe za pomocą dwóch przycisków programujących lub IO-Link. Po wymianie parametry są wczytywane automatycznie do czujnika. Nie trzeba ich już wprowadzać ręcznie.

 

↑ do góry

 

Zabezpieczenie przed manipulacją

Poprzez standardową parametryzację można zablokować przyciski kontrolne na urządzeniu. Zapobiega to nieprawidłowemu ustawieniu przez personel obsługi. W dowolnym momencie można dokonać dokumentacji parametrów.

Czujniki ciśnienia ifm serii PI mierzą ciśnienie w zbiorniku sterylnym. Aby uniknąć manipulacji poprzez późniejsze przestawienie czujnika za pomocą przycisków kontrolnych, przyciski te można zablokować poprzez IO-Link.

 

↑ do góry

 

Identyfikacja

IO-Link umożliwia jednoznaczną identyfikację urządzenia. Czujniki obsługujące IO-Link są opisane jednoznacznie za pomocą Vendor ID oraz Device ID. Stanowi to gwarancję stosowania wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Dzięki IO-Link można mieć pewność, że przy wymianie czujnika zostanie zastosowany wyłącznie czujnik tego samego typu.

 

↑ do góry

 

Monitorowanie warunków / Diagnostyka

IO-Link umożliwia jednoczesne przesyłanie danych procesowych i serwisowych. Master natychmiast wykrywa błędy. Wszystkie dane diagnostyczne można odczytywać również bez przerywania pracy. Umożliwia to konserwację w zależności od stanu, gwarantując wysoką dostępność urządzeń.

Przepływomierze magnetyczno-indukcyjne Inline serii SM mierzą dokładnie wielkość przepływu wody użytkowej w przemyśle spożywczym. W razie wystąpienia błędu master przesyła do sterownika dane diagnostyczne. Następuje jednoznaczna identyfikacja uszkodzonego czujnika.

 

↑ do góry

 

Niezależność od sterownika i sieci przemysłowej

Mastery IO-Link oferują interfejsy do sieci Profinet, Ethernet IP, Profibus, Ethercat lub AS-i. Wszystkie parametry czujnika są zapisywane w masterze IO-Link.

 

↑ do góry

 

Zdalny dostęp do parametrów czujnika

Wszystkie parametry czujników IO-Link można zmieniać przez system sterowania. Pozwala to na szybkie wprowadzanie zmian i minimalizację czasów przestoju, np. przy zmianie produktu.

 

↑ do góry

 

Rozróżnianie mediów, wykrywanie spienienia i zabrudzenia

Dzięki IO-Link zobaczysz, co mierzy czujnik. Czujnik poziomu może pracować jako czujnik wyłącznie binarny. Jednak dzięki zintegrowanemu interfejsowi IO-Link może przesyłać również aktualną wartość procesową. Dzięki temu sterownik może np. rozróżniać produkt i środek czyszczący. Istnieje również możliwość wykrywania zabrudzenia pozostałego po czyszczeniu lub wykrywania piany, na przykład w celu ochrony pomp. Krótko mówiąc: IO-Link pozwala na przejrzystą diagnostykę medium lub procesu czyszczenia.

 

↑ do góry