1. Strona startowa
  2. IO-Link
  3. Zalety
  4. IO-Link w przemyśle spożywczym

IO-Link w przemyśle spożywczym

Ważną kwestią w przemyśle spożywczym jest precyzyjny pomiar np. w zbiornikach ciśnieniowych, aby zapewnić stałą jakość produktów. Konieczne jest zapewnienie szybkiego wykrywania i usuwania błędów instalacji, aby zminimalizować przestoje produkcyjne. Są to wszystko typowe kwestie występujące codziennie w przemyśle spożywczym. Na podstawie różnych zastosowań w zbiorniku chcemy pokazać, jak IO-Link pomaga w minimalizacji tych błędów

 

Brak zewnętrznego wpływu na sygnał

Transmisja danych IO-Link opiera się na sygnale 24 V i dlatego jest szczególnie odporna na czynniki zewnętrzne. Czujniki z IO-Link podłącza się za pomocą standardowych złączy M12. Nie trzeba stosować kabli ekranowanych i uziemienia. Pozwala to na przesyłanie wartości ciśnienia, temperatury i poziomu bez jakichkolwiek zakłóceń.

 

Brak utraty wartości pomiarowych

Brak utraty wartości pomiarowych / Wysoka dokładność. Wartości pomiarowe są przesyłane w całości cyfrowo. Zastępuje to obarczoną ryzykiem błędów transmisję i przeliczanie sygnałów analogowych. Przesyłane cyfrowo wartości pomiarowe mogą być wyświetlane bezpośrednio na stanowisku sterowniczym.

Higieniczne czujniki ciśnienia serii PI mierzą w sposób ciągły poziom w zbiornikach ciśnieniowych. Straty na skutek przetwarzania wartości i zakłócenia elektromagnetyczne przy transmisji sygnałów analogowych poziomu powodowały dotąd niedokładności. Dzięki cyfrowemu przesyłaniu wartości pomiarowych za pomocą IO-Link informacje na temat zawartości zbiornika są przesyłane z najwyższą precyzją do sterownika.


Analogowo lub cyfrowo z IO-Link
 

Dotąd:
Sygnały analogowe są poddawane cyfryzacji poprzez przetwornik analogowo-cyfrowy i skalowane w sterowniku PLC.
Powoduje to niedokładność wartości pomiarowej.

IO-Link:
Wartości pomiarowe są przesyłane z czujnika do sterownika cyfrowo.
Dlatego przesłana wartość odpowiada zawsze dokładnie zmierzonej wartości.

Poziom w zbiornikach ciśnieniowych jest mierzony ciągle za pomocą higienicznych czujników ciśnienia serii PI. Z powodu strat podczas transmisji wartości pomiarowej oraz zakłóceń elektromagnetycznych w przeszłości dochodziło do dużych niedokładności i różnic przy pomiarze zawartości zbiornika. IO-Link umożliwia ciągły i niezwykle precyzyjny pomiar zawartości zbiornika.

 

Prosta wymiana czujników

Master IO-Link zapisuje wszystkie parametry podłączonych czujników. Po wymianie poprzednie parametry są zapisywane automatycznie w nowym czujniku. Nie trzeba szukać nigdzie niezbędnych ustawień czujnika.

Do pomiaru poziomu w zbiorniku stosuje się higieniczny czujnik ciśnienia PI. Ustawianie wszystkich parametrów oraz programowanie punktów przełączania jest możliwe za pomocą dwóch przycisków programujących lub IO-Link. Po wymianie parametry są wczytywane automatycznie do czujnika. Nie trzeba ich już wprowadzać ręcznie.

 

Zabezpieczenie przed manipulacją

Poprzez standardową parametryzację można zablokować przyciski kontrolne na urządzeniu. Zapobiega to nieprawidłowemu ustawieniu przez personel obsługi. W dowolnym momencie można dokonać dokumentacji parametrów.

Czujniki ciśnienia ifm serii PI mierzą ciśnienie w zbiorniku sterylnym. Aby uniknąć manipulacji poprzez późniejsze przestawienie czujnika za pomocą przycisków kontrolnych, przyciski te można zablokować poprzez IO-Link.

 

Identyfikacja

IO-Link umożliwia jednoznaczną identyfikację urządzenia. Czujniki obsługujące IO-Link są opisane jednoznacznie za pomocą Vendor ID oraz Device ID. Stanowi to gwarancję stosowania wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Dzięki IO-Link można mieć pewność, że przy wymianie czujnika zostanie zastosowany wyłącznie czujnik tego samego typu.

 

Monitorowanie warunków / Diagnostyka

IO-Link umożliwia jednoczesne przesyłanie danych procesowych i serwisowych. Master natychmiast wykrywa błędy. Wszystkie dane diagnostyczne można odczytywać również bez przerywania pracy. Umożliwia to konserwację w zależności od stanu, gwarantując wysoką dostępność urządzeń.

Przepływomierze magnetyczno-indukcyjne Inline serii SM mierzą dokładnie wielkość przepływu wody użytkowej w przemyśle spożywczym. W razie wystąpienia błędu master przesyła do sterownika dane diagnostyczne. Następuje jednoznaczna identyfikacja uszkodzonego czujnika.

 

Niezależność od sterownika i sieci przemysłowej

Mastery IO-Link oferują interfejsy do sieci Profinet, Ethernet IP, Profibus, Ethercat lub AS-i. Wszystkie parametry czujnika są zapisywane w masterze IO-Link.

 

Zdalny dostęp do parametrów czujnika

Wszystkie parametry czujników IO-Link można zmieniać przez system sterowania. Pozwala to na szybkie wprowadzanie zmian i minimalizację czasów przestoju, np. przy zmianie produktu.

 

Rozróżnianie mediów, wykrywanie spienienia i zabrudzenia

Dzięki IO-Link zobaczysz, co mierzy czujnik. Czujnik poziomu może pracować jako czujnik wyłącznie binarny. Jednak dzięki zintegrowanemu interfejsowi IO-Link może przesyłać również aktualną wartość procesową. Dzięki temu sterownik może np. rozróżniać produkt i środek czyszczący. Istnieje również możliwość wykrywania zabrudzenia pozostałego po czyszczeniu lub wykrywania piany, na przykład w celu ochrony pomp. Krótko mówiąc: IO-Link pozwala na przejrzystą diagnostykę medium lub procesu czyszczenia.