You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Inteligentny czujnik 3D O3M
  2. Technologia

Inteligentny czujnik 3D O3M – Technologia

Technologia pomiaru czasu przelotu fotonów PMD

PMD (mieszacz fotonowy) zapewnia detekcję widoków i obiektów z wykorzystaniem tylko jednego przechwyconego obrazu trójwymiarowego bez rozmazania obrazu wywołanego ruchem. Widok jest oświetlany modulowanym, niewidocznym światłem podczerwonym, a światło odbite trafia do czujnika PMD.

System pomiarowy o wysokiej klasy

Dzięki opatentowanej technologii PMD możliwe jest uzyskanie wysokiej powtarzalności zmierzonych danych, nawet dla materiałów o różnej refleksyjności. Wielofazowy system pomiarowy wykrywa nawet zakłócenia spowodowane powstawaniem pyłu lub mgły wodnej.

Zaawansowany algorytm

Dzięki zaawansowanemu algorytmowi dla pojazdów i akwizycji obrazu do 50 klatek na sekundę, czujnik pozwala na szybkie i niezawodne obliczenia informacji 3D. Dzięki specjalnie modulowanemu światłu podczerwonemu, można osiągnąć stały wysoki wskaźnik rozpoznawania, nawet przy materiałach odblaskowych o różnej intensywności. To wszystko z minimalnym czasem odpowiedzi, tylko 40 ms.

Zintegrowana diagnostyka

Interfejsy, takie jak CAN z J1939 lub CANopen albo Fast Ethernet, są zintegrowane w standardzie. Funkcja autodiagnostyki od czujnika do oświetlacza w podczerwieni monitoruje w sposób ciągły stan systemu.