You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Doradztwo techniczne
  2. Serwis kalibracyjny

Odkryj usługę kalibracji ifm

Calibration

Precyzyjna kalibracja z ifm electronic

Metoda kalibracji czujników ciśnienia

Pomiar porównawczy do kalibracji czujników ciśnienia jest wykonywany za pomocą elektronicznych regulatorów ciśnienia i wysoce precyzyjnych testerów obciążeniowych przy użyciu obciążników o znanej masie.

Metoda kalibracji czujników temperatury

Tutaj pomiar porównawczy wykonuje się w mieszanych, sterowanych temperaturowo kąpielach cieczowych, stosując wysoce precyzyjne czujniki temperatury odniesienia.

Metoda kalibracji czujników przepływu

W zależności od medium, pomiar porównawczy wykonuje się przy użyciu wysoce precyzyjnych referencyjnych urządzeń przepływowych oraz dysz krytycznych.

Metoda kalibracji czujników analitycznych

Pomiar porównawczy wykonuje się stosując wtórny roztwór kalibracyjny.

Skorzystaj z wykonania akredytowanych kalibracji

SKuteczność akredytowanych kalibracji (DAkkS)

Kalibrację przeprowadza ifm jako akredytowane laboratorium za pomocą pomiaru porównawczego zgodnie z wytyczną DKD-R 5-1(09/2018) „Kalibracja termometrów rezystancyjnych" lub wytyczną DKD-R 6-1 (03/2014) „Kalibracja manometrów" lub wytyczną KV-F001 (2017-06) „Metoda kalibracji wewnętrznej czujników przepływu".

Systemy pomiarowe do wydawania DAkkS / certyfikatów fabrycznych

Są one identyfikowalne z normami krajowymi Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) lub innymi normami krajowymi. W przeciwieństwie do certyfikatów kalibracji DAkkS, certyfikaty fabryczne nie są akceptowane jako dowód identyfikowalności.

 

Uwagi specjalne

  • Oprócz analogowych wartości procesowych, firma ifm oferuje możliwość podania w certyfikacie kalibracji również wartości procesowych IO-Link.
  • Wszystkie certyfikaty są dwujęzyczne i wydawane w języku niemieckim i angielskim
  • O stosowne certyfikaty należy pytać przy zamawianiu danego artykułu

Kalibracje i rekalibracje dla różnych czujników – przegląd wielkości, które możemy kalibrować

Czujniki przepływu

Kalibracja ISO (powietrze) 6 punktów pomiarowych
Kalibracja ISO (woda) 4 punkty pomiarowe
Kalibracja DAkkS (powietrze) 6 punktów pomiarowych
Certyfikat fabryczny Wielopunktowa

Czujniki ciśnienia

Kalibracja ISO 6 punktów pomiarowych
Kalibracja DAkkS 11 punktów pomiarowych
Certyfikat fabryczny Wielopunktowe

Czujniki temperatury

Kalibracja ISO 3/5/n punktów pomiarowych
Kalibracja DAkkS 3/5/n punktów pomiarowych
Certyfikat fabryczny Wielopunktowe


Czujniki temperatury na podczerwień

Certyfikat fabryczny Wielopunktowe
Rekalibracja 3 punkty pomiarowe

Czujniki analityczne

Rekalibracja monitora cząstek oleju 4 punkty pomiarowe
Certyfikat fabryczny Wielopunktowe