• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Doradztwo techniczne
  2. Serwis kalibracyjny
  3. Czujniki przepływu

Kalibracja czujników przepływu

Kalibracja przepływu ISO (woda)

Pomiar referencyjny czujników przepływu do pomiaru cieczy wykonywany jest za pomocą urządzenia referencyjnego.

Podczas pomiaru referencyjnego medium przepływa przez kalibrowany przyrząd pomiarowy oraz inne urządzenie referencyjne, które zostało wcześniej skalibrowane. Często stosuje się referencyjne przepływomierze Coriolisa, ponieważ ich zasada pomiarowa pozwala na pomiar niezależnego od temperatury i ciśnienia masowego natężenia przepływu, co powoduje, że mają one bardzo duże zakresy dokładności.

Kalibrację przeprowadza się na podstawie 3 lub 4 punktów pomiarowych, które są rozmieszczone w całym zakresie przepływu. Zazwyczaj punkty kalibracji znajdują się w 10%, 25%, 50% i 100% związanego z nimi zakresu pomiarowego. Z reguły kalibracje czujników przepływu wody kończą się na wartości 600 l/min. Należy to uwzględnić szczególnie w przypadku urządzeń o wyższych zakresach pomiarowych. Standardowo kalibracja jest przeprowadzana z ustawieniami fabrycznymi za pomocą wyjścia analogowego (prąd) lub alternatywnie wizualnie za pomocą wyświetlacza urządzenia lub wyjścia analogowego (napięcie).

Kalibracja ISO i DAkkS przepływu (powietrze)

Pomiar porównawczy liczników sprężonego powietrza wykonywany jest na podstawie dysz krytycznych.

Podczas kalibracji za pomocą ciśnień nadkrytycznych w dyszach de Laval, czynnik pomiarowy jest zasysany w warunkach atmosferycznych w celu przyspieszenia przepływu tak, aby osiągnął on prędkość dźwięku przy najmniejszej średnicy dyszy. Po osiągnięciu tego krytycznego stanu przepływu, przepływ jest ograniczony do stałej wartości.

Kalibrację przeprowadza się na podstawie 6 punktów pomiarowych, które są rozmieszczone w całym zakresie przepływu. Z reguły kalibracje mierników sprężonego powietrza i gazów przemysłowych kończą się na wartości 700 Nm³/h. Standardowo kalibracja jest przeprowadzana z ustawieniami fabrycznymi za pomocą wyjścia analogowego (prąd) lub alternatywnie wizualnie za pomocą wyświetlacza urządzenia lub wyjścia analogowego (napięcie).