• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Doradztwo techniczne
  2. Serwis kalibracyjny
  3. Czujniki temperatury

Kalibracja czujników temperatury

Kalibracja temperatury ISO, DAkkS i A2LA

Pomiar porównawczy wykonywany jest w mieszanych, kontrolowanych temperaturowo kąpielach cieczowych. Podczas kalibracji następuje sprzężenie termiczne urządzenia referencyjnego i badanego urządzenia za pomocą odpowiedniej kąpieli cieczowej. Urządzenie referencyjne mierzy temperaturę odprężania w kąpieli cieczowej i jest ona porównywana z temperaturą mierzoną przez badane urządzenie.

Kalibrację przeprowadza się na podstawie 3 lub 5 punktów pomiarowych, alternatywnie 4 dowolnie wybranych punktów pomiarowych w zakresie -20...150 °C (-20...200 °C dla kalibracji A2LA), które są rozmieszczone w całym zakresie temperatur. Standardowo kalibracja jest przeprowadzana z ustawieniami fabrycznymi za pomocą wyjścia analogowego (prąd) lub alternatywnie wizualnie za pomocą wyświetlacza urządzenia lub wyjścia analogowego (napięcie).

Kalibracja czujników temperatury na podczerwień

Kalibrację przeprowadza się w określonych temperaturach promieniowania przed grzejnikiem z ciała czarnego z pirometrem referencyjnym stosowanym jako urządzenie wzorcowe, na podstawie międzynarodowych norm temperatury według ITS-90.

Technologia sprawdzenia kalibracji

Firma ifm oferuje alternatywę dla tradycyjnych procedur kalibracji: TCC.

Dzięki technologii sprawdzania kalibracji, TCC stale sprawdza własne zachowanie względem dryftu. Czujnik porównuje wartość temperatury do jednocześnie mierzonej wartości odniesienia. Jeśli odchylenie przekracza zakres tolerancji, który można ustawić od 0,5 do 3 K, czujnik TCC wysyła sygnał optyczny i komunikat do sterownika głównego przez IO-Link i wyjście diagnostyczne. To samo dotyczy poważnych awarii.

W celu sprawdzenia stanu kalibracji dokumentuje się również historię pracy w godzinach, wartość temperatury i dryftu, limit i status – ułatwiając w ten sposób spełnienie wymagań wielu norm.

System pomiarowy

Konstrukcja przyrządów z rodziny TCC obejmuje dwa elementy czujnikowe, które dokonują autodetekcji i wysyłają ostrzeżenie w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dryfu sygnału.

Element PTC(z dodatnim współczynnikiem temperaturowym) zwiększa rezystancję wraz ze wzrostem temperatury. Element NTC(z ujemnym współczynnikiem temperaturowym) zmniejsza rezystancję wraz ze wzrostem temperatury. Ponieważ PTC i NTC reagują na zmiany temperatury w przeciwnych kierunkach, mikroprocesor jest w stanie zmierzyć różnicę między tymi dwoma elementami i ostrzec użytkownika o potencjalnym spadku dokładności.

Przekonaj się sam i zaoszczędź czas i pieniądze.

Osłony termometryczne

Osłony termometryczne umożliwiają kalibrację czujników temperatury podczas pracy, o długości montażowej 30...330 mm.