• Produkty
 • Branże
 • Rozwiązania IIoT
 • Serwis
 • Firma
 1. Doradztwo techniczne
 2. Certyfikaty / raporty

Certyfikaty / raporty

Certyfikat fabryczny

zgodny z IEC 60770

Nowość: Dla wybranych czujników oferujemy Państwu certyfikat fabryczny do swobodnego pobrania.

Dostarcza on informacji i dokumentuje odchylenia od wartości odniesienia dla komunikacji analogowej i IO-Link, gdy w zależności od zakresu pomiarowego czujnika zbliżamy się do wielu punktów kontrolnych. Aby pobrać dokument, wystarczy numer seryjny urządzenia i aktywne konto w sklepie internetowym.

Certyfikat fabryczny jest dostępny za darmo dla następujących produktów:

Ciśnienie

 • PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
 • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (począwszy od daty produkcji 01/2018)
 • PG27xx, PG28xx (począwszy od daty produkcji 01/2019)

Temperatura

 • TA11xx, TA13xx i TCCxxx
 • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
  (począwszy od daty produkcji 01/2018)

Przepływ

 • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
 • SMFxxx
 • SDx500, SDx600 (wydanie możliwe tylko dla charakterystyki powietrznej)
 • SDGx5x

Analiza

 • LDLxxx

➜ Pobierz certyfikat fabryczny

Certyfikat Producenta wg DIN EN 10 204-2.1

zgodny z DIN 50049-2.1

Certyfikat Producenta potwierdza zgodność z zamówieniem bez wskazywania wyników badań.

 • Dzięki dokumentom kontrolnym można znacznie zredukować czas i zasoby potrzebne do kontroli przychodzących towarów.
 • Obniżanie kosztów
 • Certyfikaty Producenta i Deklaracje Producenta zgodne z normą EN 10204
 • W ten sposób zamówienie zostaje potwierdzone przez producenta.

➜ Pobierz przykładowy certyfikat producenta

Deklaracja producenta zgodna z DIN EN 10 204-2.2

zgodnie z DIN 50049- 2,2

Deklaracja Producenta zaświadcza, że wymienione artykuły są zgodne ze wskazaniami zawartymi w odpowiedniej karcie katalogowej i zostały poddane 100% testowi końcowemu.

 • Badania z Deklaracji Producenta odnoszą się do poziomu jakości serii wyrobów danego producenta i tym samym różnią się od Certyfikatu Producenta.
 • Certyfikat jest potwierdzany przez producenta.
 • Deklaracje Producenta i inne certyfikaty opisane w normie są ważnym środkiem zarządzania jakością, ponieważ dostarczają istotnych informacji dla badań wewnętrznych.

➜ Pobierz wzór Deklaracji Producenta

Certyfikat kontroli wg DIN EN 10-204-3.1

zgodny z DIN 50049- 3,1

Certyfikat kontroli zawiera wyniki testów związanych z partią towaru, które potwierdzają, że wymagania dotyczące właściwości materiału i jakości są spełnione.

 • Do różnych zastosowań można określić odpowiednie właściwości w celu zaprojektowania maszyn i komponentów pod kątem ich wytrzymałości lub odporności.

➜ Pobierz wzór Certyfikatu kontroli

Certyfikat kontroli materiału EN10204-2.1/2.2/3.1

zgodny z normą ISO10474:

 • Zaświadcza, że wymienione artykuły odpowiadają wskazaniom zawartym w odpowiednim arkuszu danych.
 • Dotyczy określonego artykułu (artykułów) i można go żądać wyłącznie podczas zamawiania artykułu
 • Wydawany tylko dla produktów z czujnikami poziomu. Jeśli wydanie jest możliwe, jest to zaznaczone na panelu akcesoriów danego czujnika.

➜ Pobierz wzór Certyfikatu kontroli

Czyszczenie dla potrzeb stosowania tlenu

Czyszczenie pod kątem użycia tlenu zapewnia brak oleju i smaru, a tym samym bezpieczne użycie w procesie.

 • Czujniki stosowane w aplikacjach tlenowych stanowią zagrożenie, gdy nie są wolne od pozostałości lub zanieczyszczeń.
 • Aby zapobiec samozapłonowi, części takich czujników, które mają kontakt z medium, muszą być czyszczone.
 • Oczyszczone jednostki są specjalnie oznakowane i pakowane.
 • Czyszczenie do stosowania z tlenem jest dostępne tylko dla czujników ciśnienia do 25bar. Do każdego czujnika należy zamówić 1 certyfikat ZC0019.

Serwis kalibracji oleju dla czujników przepływu typu SB

Poprzez kalibrację oleju można dostosować charakterystykę oleju do dokładnych krzywych kalibracyjnych, a tym samym do konkretnych zastosowań.

 • Dokładność czujników olejowych silnie zależy od lepkości i temperatury stosowanego oleju.
 • Im wyższa temperatura, tym bardziej płynny olej – i na odwrót.
 • Dlatego oferujemy indywidualne kalibracje.

Jaka jest Państwa korzyść?

 • Ogromna oszczędność czasu, energii i kosztów.