• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Doradztwo techniczne
  2. Serwis kalibracyjny
  3. Czujniki analityczne

Kalibracja czujników analitycznych

Kalibracja ISO przewodności

Pomiar porównawczy czujników przewodności odbywa się przy użyciu identyfikowalnych roztworów referencyjnych.

Do kalibracji mierników analitycznych stosuje się roztwory buforowe i referencyjne, ponieważ mają one znane wartości przewodności.

W ramach pomiaru porównawczego testowane urządzenie zanurza się w roztworze referencyjnym i dokumentuje odchylenie między wartością rzeczywistą a docelową. Mierzy się również i dokumentuje temperaturę odniesienia, ponieważ ma ona znaczący wpływ na przewodność.

Kalibrację przeprowadza się w skalowanych zakresach pomiarowych, w oparciu o 3 punkty pomiarowe, za pośrednictwem wyjścia analogowego (prądowego) i wyjścia cyfrowego (IO-Link). Po kalibracji testowane urządzenie resetuje się do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem współczynnika kalibracji CGA podczas ponownej kalibracji).

Kalibracja ISO monitora cząstek oleju

Pomiar porównawczy wykonuje się stosując wtórny roztwór kalibracyjny.

Kalibracja liczników cząstek dzieli się na kalibrację pierwotną i wtórną.

Kalibrację pierwotną wykonuje się zgodnie z normą ISO11171, która określa zgodne z normami procedury kalibracji liczników cząstek do analizy zanieczyszczeń płynów hydraulicznych. Procedury te wykorzystują zdefiniowany pył testowy identyfikowalny z NIST SRM 2806B, który jest zawieszony w oczyszczonym oleju mineralnym. Zawiesina ta jest następnie analizowana za pomocą mikroskopu elektronowego. Dzięki temu można mieć pewność, że rozkład wielkości cząstek pyłu referencyjnego rzeczywiście odpowiada wymaganym normom. W danym obiegu oleju urządzenie referencyjne jest następnie kalibrowane w sposób identyfikowalny.

Kalibracja naszego miernika cząstek oleju odbywa się zgodnie z normą ISO11943. Kalibracja wtórna jest wykonywana na podstawie zdefiniowanego pyłu testowego z kalibracji pierwotnej. Podczas tej procedury oczyszczony olej mineralny miesza się ponownie z określoną ilością pyłu testowego. Zawiesina jest następnie analizowana za pomocą badanego urządzenia, tj. miernika cząstek oleju, oraz pierwotnie skalibrowanego czujnika odniesienia, po czym wyniki są porównywane.

Kalibrację przeprowadza się na podstawie 4 kanałów pomiarowych i wskazuje dokładny rozkład wielkości cząstek na 4, 6, 14 i 21 µm wtórnej zawiesiny kalibracyjnej.