• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Doradztwo techniczne
  2. Serwis kalibracyjny
  3. Czujniki ciśnienia

Kalibracja czujników ciśnienia

Kalibracja ciśnienia ISO

Pomiar porównawczy może być oparty na dwóch różnych metodach – przy użyciu urządzenia referencyjnego ciśnienia lub przy użyciu wysoce precyzyjnych kompensatorów ciśnienia ze znanymi obciążnikami masowymi.

Regulatory ciśnienia to precyzyjne regulatory ciśnienia z wbudowanym elektrycznym generatorem ciśnienia. Zazwyczaj są one wyposażone w ekran dotykowy, dzięki czemu umożliwiają intuicyjną obsługę. Ustawiając konkretną wartość docelową lub wybierając zaprogramowane wcześniej kroki, uruchamia się proces sterowania. Wartość z badanego urządzenia może być następnie porównana z referencyjną wartością docelową i zostać udokumentowana. Sterowniki ciśnienia pozwalają zatem zbliżyć się do pożądanego wyniku pomiaru ciśnienia w sposób dokładny i zautomatyzowany.

W przeciwieństwie do nich, testery masy własnej mogą być stosowane do realizacji określonych ciśnień poprzez przyłożenie określonej siły do tłoka w cylindrze o znanej średnicy. W praktyce, w tym celu na tłoku umieszcza się obciążniki o znanej masie. W rezultacie uzyskuje się ciśnienie odniesienia, które można odebrać bezpośrednio w miejscu pomiaru.

Kalibrację przeprowadza się na podstawie 6 punktów pomiarowych w krokach co 20% wartości końcowej zakresu pomiarowego, w zakresach pomiarowych -1...1bar, -1...10bar i 0...700bar.Standardowo kalibrację przeprowadza się z ustawieniami fabrycznymi za pomocą wyjścia analogowego (prąd) lub alternatywnie wizualnie za pomocą wyświetlacza urządzenia lub wyjścia analogowego (napięcie).

Ciśnienie kalibracyjne DAkkS

Pomiar porównawczy dla czujników ciśnienia wykonuje się za pomocą wysoce precyzyjnych testerów obciążeniowych przy użyciu obciążników o znanej masie. Umieszcza się je na tłoku o znanej średnicy, przykładając określoną siłę. W rezultacie uzyskuje się ciśnienie odniesienia, które można odebrać bezpośrednio w miejscu pomiaru.

Zgodnie z sekwencją B procedury kalibracji, po niezbędnym obciążeniu wstępnym, 11 punktów pomiarowych jest zbliżanych od dołu do góry, następnie w cyklu od góry w dół, a następnie ponownie do góry. Standardowo kalibracja jest przeprowadzana z ustawieniami fabrycznymi za pomocą wyjścia analogowego (prąd) lub alternatywnie wizualnie za pomocą wyświetlacza urządzenia lub wyjścia analogowego (napięcie).