• Produkty
 • Branże
 • Rozwiązania IIoT
 • Serwis
 • Firma
 1. Doradztwo techniczne
 2. Serwis kalibracyjny
 3. Jakie kalibracje są oferowane przez firmę ifm?

Jakie kalibracje są oferowane przez firmę ifm?

Laboratorium kalibracyjne firmy ifm oferuje kalibracje ISO, A2LA oraz DAkkS. Nowo zakupione czujniki mogą być kalibrowane bezpośrednio przy zamówieniu. Wystarczy dodać do koszyka odpowiedni kod zamówienia - patrz Ciśnienie, Temperatura, Przepływ lub Czujniki analityczne. Nie trzeba dodawać, że firma ifm oferuje również rekalibracje dla czujników już używanych.

 

Kalibracja ISO

Kalibrację ISO mogą wykonywać tylko laboratoria posiadające certyfikowany system zapewnienia jakości wg DIN EN ISO 9001:2015.

Tylko w ten sposób możemy zaoferować Państwu wysokiej jakości kalibracje.

Urządzenia pomiarowe używane do kalibracji są regularnie rekalibrowane i identyfikowalne z normą krajową niemieckiego Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) lub innymi normami krajowymi.

Co jest udokumentowane w naszych certyfikatach kalibracji ISO?

 • Identyfikacja (obiekt, producent, typ i numer seryjny, klient, nr świadectwa kalibracji, data, podpis)
 • Jasny opis użytego wzorca kalibracji
 • Opis warunków otoczenia
 • Opis wyposażenia pomiarowego i procedury kalibracji
 • Wszystkie wyniki pomiarów, z podaniem punktów pomiarowych, jednostki i niepewności
 • Uwagi do wyników kalibracji

Kalibracja A2LA

Podobnie jak DAkkS w Niemczech, Amerykańskie Stowarzyszenie Akredytacji Laboratoriów (A2LA) jest krajowym instytutem akredytacji laboratoriów kalibracyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Kalibracje z laboratoriów akredytowanych przez A2LA są równoważne ze świadectwami kalibracji wydawanymi przez laboratoria akredytowane przez DAkkS i są identyfikowalne z NIST, Narodowym Instytutem Standardów i Technologii w Stanach Zjednoczonych. W konsekwencji, kalibracja A2LA prowadzi do wyników pomiarów akceptowanych na całym świecie.

Kalibracja DAkkS

Kalibracja DAkkS zapewnia, że wyniki pomiarów są porównywalne w skali międzynarodowej i zmniejsza się ryzyko odpowiedzialności za produkt – jest to ważny warunek zapewnienia przewagi konkurencyjnej na dzisiejszym i przyszłym rynku.

DAkkS to Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Certyfikaty kalibracji DAkkS są identyfikowalne z krajowymi normami Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) lub innymi normami krajowymi. Kalibracje są wykonywane jedynie przez akredytowane laboratoria.

Ponadto, metody DAkkS są regularnie testowane przez władze akredytacyjne. Testy te zapewniają zgodność procedury kalibracji ze zwalidowaną metodą, co skutkuje międzynarodową akceptacją.

Rekalibracje

Z czasem prawie każdy czujnik ulega naprężeniom. Bez regularnych rekalibracji, wpływy te nie mogą być ani dostrzeżone, ani skompensowane. W konsekwencji stałe zapewnienie jakości nie jest już możliwe.

Aby uniknąć takich błędnych pomiarów, czujniki muszą być sprawdzane w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić spełnienie określonych tolerancji mierzonej wielkości.

Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej (OIML) zaleca określenie interwału kalibracji w oparciu o następujące parametry:

Właściwości przyrządu Warunki pracy (skłonność do zużycia i dryftu)
Zalecenia producenta przyrządu Doświadczenie z podobnymi przyrządami ( kalibracja indywidualna lub grupowa)
Doświadczenie z poprzednich kalibracji Wymagania klientów, władz i norm
Zakres powstałych uszkodzeń z powodu
braku wyposażenia
Wpływ środowiska (temperatura, wilgoć, wibracje)
Okres użytkowania Niepewność pomiaru
Zielony = Wstępny wybór odstępów pomiędzy kalibracjami, Niebieski = Metody weryfikacji odstępów pomiędzy kalibracjami

Zalecamy wykonywanie ponownej kalibracji co 12 miesięcy. W przypadku wystąpienia krytycznych punktów kontroli (KPK) może zaistnieć potrzeba skrócenia odstępu pomiędzy kalibracjami.

Ponowna kalibracja jest możliwa tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie zwrócone w czystym stanie, bez dołączonych adaptacji (stan w momencie dostawy). Ponadto, do urządzeń zwracanych do ponownej kalibracji należy dołączyć wypełnioną Deklarację dekontaminacji.

Skorzystaj z porad naszych ekspertów

Wspólnie sprawimy, że Twój projekt zakończy się sukcesem.

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.