• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Doradztwo techniczne

Certyfikaty / protokoły
Dokumentacja techniczna czujnika jest dostępna do pobrania w dziale „Download”. Mogą państwo również zamówić usługi wysoce precyzyjnej kalibracji zamawianych czujników i akcesoriów.

Narzędzia do planowania i wykonania projektu oraz elektroniczny dostęp do danych
Portale dla klientów – portal informacyjny ePLAN oraz portal e-Procurement pomagają w planowaniu i budżetowaniu projektu. Oferują możliwośći darmowego pobrania danych technicznych o produktach, takich jak karty katalogowe produktów, zdjęcia, rysunki techniczne.