You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Nowości produktowe
  2. IO-Link
  3. Skuteczna cyfrowa modernizacja za pomocą nowego rozdzielacza danych IO-Link

Skuteczna cyfrowa modernizacja za pomocą nowego rozdzielacza danych IO-Link

  • Specyfika „podłącz i używaj” (plug & play) umożliwia późniejszą integrację bez zmiany instalacji
  • Szybkie przekazywanie danych z czujnika do systemów wyższego poziomu IoT / chmury
  • Doskonałe ułatwienie dla pracowników serwisu i konserwacji

Zwiększone możliwości dzięki IO-Link

  • Łatwe wyodrębnianie odpowiednich danych IO-Link w celu wydajnej diagnostyki lub monitorowania procesu

Aktualny stan w instalacji
W starszych instalacjach analogowe lub cyfrowe sygnały wyjściowe z czujników zazwyczaj są wysyłane bezpośrednio do standardowych kart wejściowych sterowników i tam przetwarzane dalej. Ponadto współczesne czujniki są zwykle wyposażone w IO-Link. Dzięki temu przekazują one również dane, które w konwencjonalnych zastosowaniach zostałyby utracone.

Możliwość korzystania z zalet przyszłości już dziś
Rozdzielacz danych IO-Link umożliwia monitorowanie niezależnie od instalacji w systemie konwencjonalnym, który wcześniej pracował w trybie SIO. Sygnały wyjściowe powiązane ze sterownikiem wciąż wysyła się w trybie SIO do wejść sterownika. Ponadto są mierzone wartości procesowe i inne dane czujnika i przesyłane przez IO-Link do systemów wyższego poziomu (Smart Observer, chmura). Ustawianie parametrów czujnika jest możliwe np. za pomocą oprogramowania LR Device i mastera IO-Link.