• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Master IO-Link do szafy sterowniczej z połączeniem IoT

Bezpieczna wymiana pomiędzy infrastrukturą OT i IT

Nawet w nowoczesnym świecie Przemysłu 4.0 zabezpieczenie infrastruktury systemu przed wpływami z zewnątrz jest najwyższym priorytetem. Moduły masterów IO-Link z IoT pełnią rolę zdecentralizowanych bramek w sieci automatyki i przekazują dane z podłączonych czujników do sieci magistrali obiektowych. Połączenie z infrastrukturą IT dokonuje się przez oddzielne gniazdo Ethernet IoT. Dane są przekazywane przez ustanowiony interfejs TCP/IP JSON. Umożliwia to przetwarzanie istotnych danych procesu na poziomie IT oraz w systemach ERP przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa instalacji.

Wygodne ustawianie parametrów za pomocą moneo configure free

Intuicyjne oprogramowanie moneo|configure free automatycznie wykrywa całą infrastrukturę IO-Link i układa ją w zdefiniowanej strukturze drzewa w przejrzysty sposób. Urządzenia nadrzędne i czujniki są wyświetlane z odpowiednimi parametrami i mogą być zarządzane centralnie w oprogramowaniu.

Łatwe podłączanie czujników

Czujniki i aktuatory są podłączane poprzez standardowe kable łączeniowe M12 bez ekranowania. Kable połączeniowe są mocowane za pomocą zdejmowanych zacisków klatkowych na masterze IO-Link. Możliwe jest podłączenie do 8 czujników IO-Link o łącznym natężeniu do 3,6 A. Długość kabla może wynosić do 20 m.