• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

mobilna bramka IoT do globalnej wymiany danych

Interfejs między maszyną a człowiekiem

Mobilna bramka IoT jest interfejsem dialogowym między maszyną mobilną a poziomem chmury. Za pośrednictwem interfejsu Ethernet, a w przyszłości także CAN, brama przesyła wszystkie istotne dane z pojazdu do chmury za pośrednictwem sieci komórkowej lub WLAN.
Sama bramka może również przesyłać informacje o przyspieszeniu i nachyleniu, a także dane o pozycji.

Wydajne planowanie konserwacji i eksploatacji

Mobilna bramka IoT jest konfigurowana za pomocą pakietu IoT firmy ifm, z którego można korzystać bezpłatnie. Dane i informacje mogą być następnie wyświetlane i przetwarzane w centralnym informatycznym systemie zarządzania maszynami. W portalu IoT, który jest również dostępny w pakiecie IoT, można na przykład przez cały czas monitorować aktualny stan maszyn za pomocą dowolnie konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych.

Oznacza to, że na potrzeby konserwacji można reagować szybko i w ukierunkowany sposób, ograniczając przestoje do minimum. Ponadto możliwe jest importowanie konfiguracji maszyn specyficznych dla aplikacji lub aktualizacji oprogramowania za pośrednictwem sieci komórkowej. Dzięki pozycjonowaniu satelitarnemu lokalizacja maszyny może być precyzyjnie określona w dowolnym momencie. Aby uprościć lokalną konserwację, dostęp do bramki można również uzyskać za pośrednictwem sieci WLAN lub Bluetooth.