You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Oprogramowanie IIoT
  4. Oprogramowanie do parametryzacji
  5. Do diagnostyki drgań

Do monitoringu drgań i diagnostyki

  • Wizualizacja mierzonych danych na różnych rodzajach wykresów
  • Porównanie mierzonych wartości z różnych źródeł danych na wykresie
  • Wizualizacja danych surowych z przekaźników drgań
  • Proste wskazówki do tworzenia zadań monitorowania
  • Struktura drzewa do uporządkowanej administracji urządzeń i danych

Do monitoringu drgań i diagnostyki


Do diagnostyki drgań

Oprogramowanie do parametryzacji służy do konfiguracji iwizualizacji danych elektroniki diagnostycznejVSE, służącej do monitorowania drgań. Przewidziane do monitorowania urządzenia – łożyska toczne, silniki iprzekładnie – są definiowane za pomocą oprogramowania, anastępnie zapisywane pod postacią rekordu parametrów welektronice diagnostycznej.
Wszystkie przynależące do jednego projektu urządzenia, ich parametry iustawienia, są wprzejrzysty sposób prezentowane wwidoku ostrukturze drzewa. Istnieje możliwość swobodnego doboru nazw. Dzięki temu użytkownik może wkomfortowy sposób odwzorować strukturę zakładu, instalacji lub maszyny. Administrowanie danymi, takimi jak historia rekordów parametrów, dane pomiarowe, dane zapisane oraz pliki historii, odbywa się także woparciu ozdefiniowaną wprojekcie strukturę drzewa.
Zastosowanie funkcji monitoringu umożliwia przejrzystą prezentację wszystkich danych pomiarowych elektroniki diagnostycznej. Można uzyskać dostęp zarówno do sygnału surowego, dostarczanego przez podłączone czujniki (sygnału czasowego), jak iprzetworzonych danych (np. widm częstotliwości lub wartości obiektowych).