You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Oprogramowanie IIoT
  4. Oprogramowanie do parametryzacji
  5. Do kontroli obiektu

Do kontroli obiektu

  • Wygodne tworzenie konfiguracji dla poszczególnych zastosowań i zarządzanie nimi
  • Monitor czasu rzeczywistego do celów ustawiania i serwisowania
  • Przechowywanie i dystrybucja raportów serwisowych
  • Analiza zastosowania na podstawie raportu serwisowego

Do kontroli obiektu


Do inspekcji obiektów

W czujniku do inspekcji obiektów O2V występują tryby pracy „Aplikacje”, „Monitor” i „Serwis”. Tryb pracy wybiera się przez oprogramowanie.
Nowy program kontrolny tworzy się, zarządza i konfiguruje w trybie roboczym „Aplikacje”. W urządzeniu można zapisać do 32 programów kontrolnych (= aplikacji).
W trybie „Monitor” można kontrolować działanie czujnika do inspekcji obiektów O2V. Znacznie ułatwia to uruchamianie i parametryzację.
Tryb pracy „Serwis” służy do celów diagnostycznych. W oknie ekranu wyświetla się aktualny widok czujnika oraz wszystkie obiekty.
Ponadto istnieje możliwość wyświetlania i zapisywania raportów, wykonywania analiz statystycznych oraz wyświetlania ostatnich widoków odczytów prawidłowych i nieprawidłowych.