You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Oprogramowanie IIoT
  4. Oprogramowanie do parametryzacji
  5. Do rozpoznawania obiektów

Do rozpoznawania obiektów

  • Wygodne tworzenie konfiguracji dla poszczególnych zastosowań i zarządzanie nimi
  • Monitor czasu rzeczywistego do celów ustawiania i serwisowania
  • Przechowywanie i dystrybucja raportów serwisowych
  • Analiza zastosowania na podstawie raportu serwisowego

Do rozpoznawania obiektów


Do rozpoznawania obiektów

Woprogramowaniu do czujnikaO2D, przeznaczonego do rozpoznawania obiektów, rozróżniane są trzy tryby pracy: „Aplikacje”, „Monitor” oraz „Raport serwisowy”. Po włączeniu ipołączeniu zkomputerem urządzenie przechodzi do trybu monitora, jeśli zapisana jest aktywna aplikacja. Czujnik można obserwować podczas jego pracy, urządzenie pracuje wtrybie przetwarzania. Tworzenie, zarządzanie, konfigurowanie oraz testowanie nowej aplikacji odbywa się wtrybie roboczym „Aplikacje”. Czujnik może zapisać do 32aplikacji (=rekordów parametrów).
Tryb raportu serwisowego służy do celów diagnostycznych. Czujnik wstrzymuje działanie bieżącej aplikacji iwszystkie zarejestrowane wyniki. Woknie obrazu są przedstawiane bieżące obrazy czujnika oraz wszystkie obiekty parametryczne, takie jak obszary wyszukiwania, zakresy tolerancji, kontury itd. Dodatkowo istnieje możliwość wywoływania izapisywania raportów, przeprowadzania analiz statystycznych oraz ładowania, wyświetlania oraz zapisywania ostatnich obrazów prawidłowych lub nieprawidłowych odczytów.