You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy przetwarzania obrazu
  4. Czujniki wizyjne
  5. Oprogramowanie do czytników kodów 1D / 2D

Czujniki wizyjne - oprogramowanie czytników kodów 1D/2D

  • Wygodne tworzenie konfiguracji dla poszczególnych zastosowań i zarządzanie nimi
  • Monitor czasu rzeczywistego do celów ustawiania i serwisowania
  • Przechowywanie i dystrybucja raportów serwisowych
  • Analiza zastosowania na podstawie raportu serwisowego

Czujniki wizyjne - oprogramowanie czytników kodów 1D/2D


Oprogramowanie do czytnika kodów1D/2D

Woprogramowaniu do czytnika wielokodowegoO2I rozróżniane są trzy tryby pracy: „Konfiguracje”, „Monitor” oraz „Raport serwisowy”. Tworzenie nowej konfiguracji, zarządzanie nią, jak ijej parametryzacja, odbywa się wtrybie roboczym „Konfiguracja”. Urządzenie może zapisać do 32plików konfiguracyjnych (= rekordów parametrów). Jedna konfiguracja zawiera wszystkie istotne pod względem zastosowania parametry, umożliwiające urządzeniu samowystarczalne działanie wtrybie odczytu/weryfikacji.
Wtrybie monitora obserwowany jest sposób pracy urządzenia. Każde wyzwolenie skutkuje przekazaniem zarejestrowanego obrazu do programu ijego wizualizacją oraz przetworzeniem. Przynależny rezultat odczytu/weryfikacji, ocena jakości kodu oraz informacje statystyczne są wyświetlane wpolu wynikowym.
Uzyskane wtrybie monitora rezultaty odczytu/weryfikacji można zapisać lokalnie pod postacią protokołu zprzetwarzania. Wraporcie serwisowym są ponadto zapisywane konfiguracja urządzenia, statystyka przetwarzania (prawidłowe/nieprawidłowe odczyty) oraz ostatnie rezultaty odczytu/weryfikacji razem zobrazem.