Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
  1. Teknisk support
  2. Kalibreringstjenester

Oppdag ifm’s kalibreringstjenester

Calibration

Presisjonskalibrering med ifm electronic

Kalibreringsmetode for trykksensorer

Sammenligningsmålingen for kalibrering av trykksensorer utføres med elektroniske trykkregulatorer og presisjons-testapparater for dødvekt ved hjelp av kjent masse.

Kalibreringsmetode for temperaturfølere

Her utføres sammenligningsmålingen i omrørte, temperaturstyrte væskebad ved hjelp av presisjonssensorer for referansetemperatur.

Kalibreringsmetode for flowsensorer

Avhengig av mediet, utføres sammenligningsmålingen ved hjelp av presisjons-referansestrøm- enheter og kritiske dyser.

Kalibreringsmetode for analytiske sensorer

Sammenligningsmålingen utføres ved hjelp av en sekundær kalibreringsløsning.

Dra nytte av akkrediterte kalibreringer

Ytelse av akkrediterte kalibreringer (DAkkS)

Kalibreringen utføres av ifm som et akkreditert laboratorium ved hjelp av en sammenligningsmåling i henhold til retningslinje DKD-R 5-1(09-2018) «Kalibrering av motstandstermometre» eller retningslinje DKD-R 6-1 (03-2014) «Kalibrering av trykkmålere» eller retningslinje KV-F001 (2017-06) «Intern kalibreringsmetode for flowsensorer».

Målesystemer for utstedelse av DAkkS-/fabrikksertifikater

De er sporbare til nasjonale standarder for Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) eller andre nasjonale standarder. I motsetning til DAkkS-kalibreringssertifikater, er ikke fabrikksertifikater godkjent som sporbarhetsbevis.

 

Særskilte anmerkninger

  • I tillegg til analoge prosessverdier, tilbyr ifm også alternativet med å spesifisere IO-Link-prosessverdier i kalibreringssertifikatet.
  • Alle sertifikater er tospråklige og utstedes på tysk og engelsk
  • Samsvarende sertifikater må forespørres ved bestilling av den aktuelle varen

Kalibreringer og rekalibreringer for et stort utvalg sensorer – oversikt over størrelsene vi kan kalibrere

Flowsensorer

ISO-kalibrering (luft) 6 målepunkter
ISO-kalibrering (vann) 4 målepunkter
DAkkS-kalibrering (luft) 6 målepunkter
Fabrikksertifikat Flerpunkts

Trykksensorer

ISO-kalibrering 6 målepunkter
DAkkS-kalibrering 11 målepunkter
Fabrikksertifikat Flerpunkts

Temperatursensorer

ISO-kalibrering 3/5/n målepunkter
DAkkS-kalibrering 3/5/n målepunkter
Fabrikksertifikat Flerpunkts


Infrarøde temperatursensorer

Fabrikksertifikat Flerpunkts
Rekalibrering 3 målepunkter

Analytiske sensorer

Monitorrekalibrering av oljepartikkel 4 målepunkter
Fabrikksertifikat Flerpunkts