Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Strømningssensorer / Flow meter

Strømningssensorer / strømningsmålere

I nesten alle felt av prosess-og anleggsteknikk brukes væsker eller gasser, for eksempel for kjølevæske - og smøremiddelforsyning av anlegg og kraftenheter eller ventilasjon av installasjoner og bygninger. Elektroniske strømningssensorer brukes til å forhindre skade eller nedetid forårsaket av strømningsavbrudd.
ifm's produktutvalg omfatter strømningssensorer med ulike måleprinsipper for overvåking av de mest varierte medietypene, inkludert vann, oljer og kjølevæsker, men også luft, trykkluft eller aggressive medier.
Bruksområdene spenner fra enkle overvåkingsoppgaver til presise strømningshastighetsmålinger.