På grunn av tekniske problemer, kan vi for øyeblikket ikke gi deg alle funksjonene til butikken.

Vi jobber hardt for å fjerne disse problemene og gi deg tilgang til funksjonene igjen så snart som mulig.

Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00

Mottoet er å handle bærekraftig

Hvordan vil verden se ut i fremtiden? Vi hos ifm stiller oss selv dette spørsmålet, ikke bare når det gjelder produktutvikling, innovative teknologier og nye arbeidsformer. Miljøspørsmål er også noe vi er svært opptatt av under våre daglige beslutninger og handlinger.

«Fordi vi alle har et ansvar for fremtiden, med å ta hensyn til sosiale, økonomiske og miljøbetingede aspekter.»

Vi kan kun oppfylle dette ansvaret når vi er oppmerksomme på konsekvensene av våre handlinger, og i tide begynner å se etter løsninger og nye måter å minimere følgene av disse. For oss betyr dette også å følge langsiktige mål på ansvarlig og pålitelig vis i stedet for å hvile på kortsiktige suksesser. Med tanke på dette, anbefaler vi vår Bærekraftsrapport (rapporteringsår 2022). Den inneholder et omfattende bærekraftsprogram i tillegg til våre strategiske tilnærminger og tiltak.

 

Klimanøytralitet innen 2030
i vår driftsvirksomhet
100 % grønn elektrisitet
siden 2020
Langsiktige CO2 -besparelser
innen forretningsreiser og reiser
100 % av våre leverandører
signerte ifm-leverandørens etiske retningslinjer

Mottoet er å handle bærekraftig – på alle måter. Dette er allerede angitt i bedriftsfilosofien, først nedtegnet i 1990:

ifm krever og fremmer beslutninger og atferd som er miljøbevisste.

ifm bedriftsfilosofien

Konsernet har fulgt dette ledende prinsippet i over 50 år. Ved å gjøre dette, går vi ofte utover de lovfestede kravene, og motiveres ytterligere av den økende oppmerksomheten med hensyn til utfordringer som for eksempel beskyttelse av biologisk mangfold, energi og mobilitet, som blant annet utvikler seg fra en global klimabevegelse, og også fra banebrytende tiltak som EUs grønne giv (European Green Deal) står for.

En ting er vi sikre på:

Det trengs en effektiv, sosialt balansert og miljøkompatibel utvikling, der sosialt samspill, økonomisk styrke og miljøvern ikke er uforenlig for oss.

ifm bedriftsfilosofien

Samtidig er vi klar over at vi må bidra mer. Bare da kan vi mestre de sosiale og økologiske utfordringene globalt. Hittil har vi ansett oss selv som et selskap som har integrert bærekraft i virksomheten. Nå ønsker vi å fremme aktivt våre bærekraftaktiviteter, og fortsetter å følge sakene som er viktige for oss i årene som kommer. Her kan du finne ut hva dette betyr i detalj for ifm-konsernet.

De tre bærekraftspilarene

Som et selskap som driver bærekraftig, har vi hos ifm satt oss målet å harmonere de økonomiske, økologiske og sosiale aspektene, og forankre dem i enda større grad i organisasjonen vår.

Det ledende prinsippet for bedriftens bærekraft omtaler et handlingsprinsipp som på en balansert måte bygger på de tre bærekraftspilarene – Økonomi, Miljø (økologi) og Sosiale forhold Temaer som miljøvern, opprettholdelse av sosiale prinsipper og økonomisk stabilitet er ikke fundamentalt nye, men har de siste årene blitt mye viktigere.

Ifm opptrer i henhold til prinsippet om økonomisk optimum, og, med tanke på denne forutsetningen, tilstreber balanse så vel som forpliktelse i alle tre dimensjoner.

«Vi ser mot fremtiden, og følger også vårt ledende prinsipp
bli fremgangsrike innen sikkerhet