You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
 1. Főoldal
 2. Biztonsági fényfüggönyök és fényrácsok
 3. Technológia

Technológia

A gépbiztonság fókuszában a személyi sérülések és a gépkárok csökkentése áll. Ez elérhető:

 • A kockázatok megelőzésése a berendezés tervezési fázisában
 • Fizikai akadályok beépítésével
 • Táblák használatával és a kezelőszemélyzet képzésével
 • Funkcionális biztonsági eszközök, pl. biztonsági érzékelők, fényfüggönyök és fényrácsok használatával

Funkcionális biztonság

Mivel a feldolgozóiparban nincs nulla kockázat, a cél a kockázat felmérése és elfogadható szintre való csökkentése. A „funkcionális biztonság” esetében a feladat annak felmérése, mennyi kárt okozhat egy helyzet, és ezt ellenőrizhetjük a biztonsági berendezések segítségével.

Az ifm nem tudja elvégezni az egyes alkalmazások kockázatértékelését. Ugyanakkor olyan fényfüggönyöket és fényrácsokat kínálunk, melyek megfelelnek a legmagasabb szintű biztonságtechnikai követelményeknek:

 • 4. típus
 • SIL 3
 • SIL CL 3
 • PL e

A gépbiztonságra több szabvány is vonatkozik.

 • Az IEC 61508 nemzetközi szabvány az elektromos, elektronikus és programozható elektronikus rendszerek fejlesztését szabályozza. Meghatározza a követelményeket, melyeket a rendszereknek teljesíteniük kell a tervezés, üzem és karbantartás vonatkozásában, hogy elérjenek egy bizonyos biztonsági integritási szintet (SIL). Olyan referencia-szabványnak számít, melyből az ágazat többi specifikus szabványa is levezetésre került.
 • Az ISO 13849-1 a Performance Level (PL) fogalmát definiálja - a speciálisan gépekhez való elektromos, elektronikus és programozható elektronikus rendszerekre vonatkozó követelményeket.
 • Az IEC 62061 az elektromos, elektronikus és programozható elektronikus rendszerekre, valamint a nem elektromos rendszerekre, pl. hidraulikus és pneumatikus gépekre vonatkozó követelményeket definiálja a SIL követelési határérték (Safety Integrity Level claim limit, SIL cl) tekintetében.
 • Az IEC 61511 a folyamatautomatizálásra vonatkozó SIL-követelményeket definiálja.
 • Az IEC 61496-1 és -2 a speciálisan az optoelektronikai készülékekre, pl. fényfüggönyökre és fényrácsokra (típus) vonatkozó követelményeket definiálja.

Terminológia

Biztonsági fényfüggönyök és fényrácsok összehasonlítása

A biztonsági fényfüggönyök az optikai egyutas fénysorompókhoz hasonlóan egy adóval és egy vevővel rendelkeznek. A veszélyzónát több infravörös sugár veszi körbe. Ha azok megszakadnak, a fényfüggöny jelet küld a gép vészleállító körének. Egy fényfüggöny több szorosan egymás mellett futó sugárból áll (14...90 mm távolság felbontástól függően), míg egy fényrács csak néhány sugárból (2, 3 vagy 4), ez utóbbiak egymástól távolabb esnek (300...500 mm). Felbontástól függően a fényfüggönyök használhatók az ujjak, a kéz vagy a test védelmére, míg a fényrácsok kizárólag a test védelmére használhatók.

Eltérések a 2. típusú és a 4. típusú fényfüggönyök és fényrácsok között

Amennyiben az alkalmazott funkcionális biztonsági rendszernél egy optoelektronikai berendezésről, pl. fényfüggönyről vagy fényrácsról van szó (az induktív közelségérzékelővel szemben), akkor a „típus” megjelölést használjuk az IEC 61496-1 és -2 szerinti követelmények definiálásához.

  2. típus 4. típus
Control reliable Hibák ellenőrzése az indítás vagy az újraindítás során. Folyamatos önellenőrzés hibák vonatkozásában.
Effektív kibocsátási szög
(EAA)
5 EAA. Csillogó felületek közelében való telepítésnél a fénysugár bizonytalan alternatív útvonalat vehet fel, melyet „optikai rövidzárlatnak” is nevezünk. 2,5 EAA. A kisebb kibocsátási szög csökkenti az optikai rövidzárlat kockázatát.
Redundáns kapcsolásfelépítés Nem szükséges hozzá. Kétszeresen tartalmazza a kritikus komponenseket és kapcsoló áramköröket, hogy a primer rendszer leállása esetén a biztonsági készenléti rendszer rendelkezésre álljon.
Elérhető
biztonsági szintek
SIL 1, SIL cl 1 és PL c. Teljesíti az IEC61496 szerinti legmagasabb elérhető SIL-követelményeket: SIL 3, SIL cl 3 és PL e.
Költségek Alacsonyabb költségek. Általában magasabb költségek ... de az ifm 4. típusú fényfüggönyeinek ára ugyanakkor összevethető a 2. típusú fényfüggönyök árával.

Védőmező magassága és szélessége

A védőmező magassága nem a biztonsági fényfüggöny vagy fényrács teljes hosszát jelenti, hanem az első és az utolsó fénysugár közötti távolságot. Az ifm biztonsági fényfüggönyei 160 és 1810 mm (150 mm-es lépésekben), a biztonsági fényrácsok 500 és 900 mm közötti védőmező magasságot kínálnak.

A védőmező szélessége az adó és a vevő közötti távolság. Hatótávolságként is jelöljük. Összes biztonsági fényfüggönyünk és fényrácsunk nagy intenzitású üzemmódban üzemeltethető, ami növeli a hatótávolságot. Ez a bekötés segítségével konfigurálható. A részleteket lásd lejjebb.

Különbség a hozzáférésvédelem és a veszélyes terület védelme között

A hozzáférésvédelem fogalma minden olyan fényfüggönyre vonatkozik, melyeket egy gép közvetlen közelében helyeznek el a veszélyzónákhoz való hozzáférés megakadályozása érdekében. A veszélyes terület védelme kifejezés olyan fényfüggönyökre vagy -rácsokra vonatkozik, melyeket a gép körül helyeznek el a veszélyes területre való bejutás megakadályozása érdekében.

Felbontás

A felbontás a lencse átmérőjének és a szomszédos lencsék középpontjai közötti távolságnak az összege. A felbontásnál nagyobb tárgyak nem képesek a védett zónán áthaladni hiba indukálása nélkül. Minél kisebb a felbontás, annál kisebb a fényfüggöny által érzékelhető tárgy.

Némítási alkalmazások

A némításnál a védelmi funkció átmenetileg áthidalásra kerül. A jellemző alkalmazásoknál a termelendő anyag áthaladhat a fényfüggönyön vagy a fényrácson, miközben a személyek számára tiltva marad a hozzáférés a nem biztonságos zónához. A némítás funkció az ifm fényfüggönyök és a G2001S biztonsági relé kombinációjával érhető el.

Egy raklapozó berendezés egy hordókkal teli raklapot helyez a szállítószalagra. Aktiválódnak a némítás-érzékelők, és a raklap elhagyhatja a zónát (az ábrán jobbról balra mozog). Ha egy kezelő megpróbál belépni a raklapozási területre, a fényfüggöny érzékeli a jelenlétét, és megszakítja a gép áramellátását.

Kitakarás alkalmazások

A kitakaráskor akár három szomszédos sugár felügyelete is feloldásra kerül a biztonsági kör megszakítása nélkül. Az ilyen típusu fényfüggönyök jellemzően anyagellátásnál- és kihordásnál kerülnek alkalmazásra. A mozgó kitakarás (Floating Blanking) esetén egy objektum ide-oda mozoghat a védőmezőben, miközben a gép tovább üzemel. A többi sugár aktív és részt vesz a személyvédelemben. A tartós kitakarásnál egy objektum tartósan a védett zónában maradhat a biztonsági kör megszakítása nélkül. Az ifm fényfüggönyök kitakarási üzemmódja a bekötéssel választható ki.

Acéllemezek haladnak a lyukasztópréshez. Az alsó sugarak a biztonsági kör megszakítása nélkül aktiválódhatnak. Amennyiben a kezelő megpróbál benyúlni a présbe, a gép azonnal leáll.

Kaszkádoló alkalmazások

A kaszkádolás révén több fényfüggöny is sorba kapcsolható. Az ifm jelenleg nem kínál kaszkádolható fényfüggönyöket. Mindegyik fényfüggönynek saját biztonsági relére van szüksége.

Az egyik fényfüggöny függőlegesen, a másik pedig vízszintesen szerelhető fel a gép elé.