You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

Adatvédelmi információk

 

Az ifm electronic Gmbh adatvédelmi nyilatkozata

1. Hatály, adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő, fogalommeghatározások

1.1. Ez az adatvédelmi nyilatkozat arról nyújt tájékoztatást, hogy az ifm electronic GmbH a felhasználó (a továbbiakban: „Ön”) milyen és mely személyes adatait kezeli, amikor a weboldalainkra látogat.

1.2. Az

ifm electronic GmbH
Friedrichstr. 1
D-45128 Essen
Telefon: 02 01 / 24 22-0
Telefax: 02 01 / 24 22-1200
E-mail: info@ifm.com

ezen adatvédelmi nyilatkozat szerint az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 4. cikkének 7. pontja alapján a weboldalainkon tárolt személyes adatok adatkezelője (vö. az impresszumunkkal is).

Közvetlenül is fordulhat az adatvédelmi tisztviselőnkhöz:

ifm electronic GmbH
Adatvédelmi tisztviselő
Friedrichstraße 1.
D-45128 Essen
E-mail: gdpr@ifm.com

1.3. Személyes adat: a személyesen Önre vonatkozó minden adat, pl. név, cím, e-mail címek, információk arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalainkat (lásd ehhez a lenti 2. pontot).

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal kapcsolatban végzett minden művelet. Adatkezelés például a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, megtekintése, felhasználása, közlése – továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján – összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

2. Személyes adatok kezelése a weboldalaink meglátogatásakor vagy e-mailen történő kapcsolatfelvételkor; cél és jogalap

2.1. A weboldalaink információs célú használata

Amennyiben a weboldalainkat csak információs céllal használja, tehát nem regisztrál vagy más módon nem továbbít információkat, akkor csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket a böngészője továbbít a szerverünknek. Weboldalaink nézegetésekor az alábbi adatokat gyűjtjük:

 • IP-cím,
 • az érdeklődés dátuma és időpontja,
 • az időzóna különbsége a greenwichi középidőhöz (GMT) képest,
 • az érdeklődés tartalma (konkrét oldal),
 • a hozzáférési státusz/HTTP-státuszkód,
 • az átvitt adatmennyiség,
 • a weboldal, amelyről az igény érkezik,
 • böngésző,
 • operációs rendszer és annak a felülete,
 • a böngésző szoftverének a nyelve és verziója, valamint
 • az Ön helyadatai, amelyeket a fenti adatokból vezetünk le.

Cél és jogalap
Ezen adatok kezelésének a célja, hogy megjeleníthessük Ön számára weboldalainkat, valamint biztosíthassuk a stabilitást és a biztonságot. A jogalap az általános adatvédelmi rendelet  6.  cikke (1) bekezdésének  f) pontja. Eszerint a személyes adatok kezelése jogos érdekeink megóvása érdekében jogszerűnek tekintendő, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai.

2.2. Kapcsolatfelvétel e-mailben vagy a honlapunk kapcsolatfelvételi űrlapjának használatával

Ha e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép velünk kapcsolatba, az alábbi adatokat kezeljük:

 • az Ön által közölt kérés,
 • a vállalatot, amelynél dolgozik,
 • az Ön nemét (megszólítás),
 • az Ön családi és utónevét
 • az Ön üzleti kapcsolattartási adatait (e-mail cím, cím és telefonszám; a vevőszám megadása nem kötelező).

Ezen adatok kezelésének a célja, hogy megválaszoljuk a kérdéseit. Az ezzel összefüggésben keletkező adatokat töröljük, miután a tárolásukra már nincs szükség, vagy korlátozzuk az adatkezelést, ha jogszabály megőrzési kötelezettséget ír elő. Az adatkezelési műveletek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének  f) pontja, kivéve, ha jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség áll fenn, akkor a tárolás jogalapja az általános adatvédelmi rendelet  6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének  c) pontja; eszerint az adatkezelés jogszerű, ha arra jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség.

Ezenkívül – a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésétől és a megkeresésének megválaszolásától függetlenül – lehetősége van arra, hogy rendszeresen információkat kapjon tőlünk (hírlevél, lásd a lenti 2.6. pont  c) alpontját.

2.3. Sütik (Cookies)

a) A fenti adatokon felül weboldalaink használatakor sütik tárolódnak az Ön számítógépén. A sütik kis szövegfájlok, amelyek az Ön merevlemezén tárolódnak az Ön által használt böngészőhöz rendelve, és amelyek segítségével az, aki a sütit elhelyezi (ebben az esetben: mi), bizonyos információkat kap. A sütik nem tudnak programokat futtatni vagy vírusokat elhelyezni a számítógépén. A céljuk, hogy az internetes kínálatot összességében felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék. Ennek jogalapja az Ön –  bármikor visszavonható  – hozzájárulása az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének  a) pontja alapján, amelyet Ön a webes megjelenésünk meglátogatásának elején ad meg, illetve az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének  f) pontja.

b) Ezek a weboldalak az alábbi típusú sütiket használják, amelyek körét és működését az alábbiakban magyarázzuk el:

 • ideiglenes sütik (lásd az aa) pontot)
 • tartós sütik (lásd a bb) pontot).

aa) Az ideiglenes sütik automatikusan törlődnek, amikor bezárja a böngészőjét. Ide tartoznak különösen a munkamenet-sütik. Ezek egy úgynevezett munkamenet-azonosítót tárolnak, amelyek a böngészője különböző kéréseit rendelik hozzá a közös munkamenethez. Így felismerhető az Ön számítógépe, amikor visszatér weboldalunkra. A munkamenet-sütik törlődnek, amikor kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.

bb) A tartós sütik automatizált módon törlődnek egy általunk megadott időtartam után, amely sütinként változó lehet. A sütiket a böngészője biztonsági beállításainál bármikor törölheti. A törléssel egyidejűleg visszavonja az adott süti kezeléséhez adott hozzájárulását.

c) A böngésző beállításait az igényei szerint konfigurálhatja, és például letilthatja a harmadik féltől származó sütiket vagy akár az összes sütit. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben esetleg nem használhatja weboldalunk összes funkcióját.

Amennyiben a „my ifm“-re történő bejelentkezéskor aktiválja a „bejelentkezve maradok“ funkciót, akkor készülékének böngészőjében tartós (60 napos) süti kerül beállításra, amely biztosítja, hogy a webhely felismerje Önt a legközelebbi látogatáskor. Ez a süti bármikor törölhető a böngésző beállításaiban.

2.4.       Adatgyűjtés a Google Analytics segítségével

Ez a weboldal a Google Ireland Ltd. által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. A Google Analytics cookie-kat (ún. sütiket) használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, és amelyek segítségével a weboldal elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére továbbítódnak és ott kerülnek eltárolásra.

Abban az esetben azonban, ha az IP-anonimizálást ezen a weboldalon aktiválták, a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen le fogja csonkítani az Ön IP-címét. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben továbbítódik a Google egyik USA-beli szerverére, és kerül ott lerövidítésre. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az IP-cím anonimizált változatának biztosítása érdekében a weboldalon az „anonymizelp” kódot adtuk hozzá a Google Analyticshez.

A jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal.

Az adatfeldolgozás alapja az Ön hozzájárulása a személyes adatok védelméről szóló rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve, ha a sütikhez való hozzájárulásra szolgáló eszközünkben elvégzi a megfelelő beállítást.

A Google részben az Egyesült Államokban dolgozza fel az Ön személyes adatait. Az EU Bizottsága részéről nem áll rendelkezésre megfelelőségi határozat az adattovábbításra vonatkozóan. Az adatvédelem megfelelő szintjét ezért az uniós szabványos szerződési feltételek alkalmazása biztosítja.

A sütik tárolását megakadályozhatja a böngészőszoftver megfelelő beállításával; ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját.

2.5. A Google Tag Manager
Ez a webhely a Google Tag Manager-t használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a webhelycímkék egyetlen felületen történő kezelését. A Google Tag Manager csak címkéket hajt végre. Ez azt jelenti, hogy nem használ cookie-kat és személyes adatokat nem gyűjt. A Google Tag Manager más címkéket aktivál, amelyek adatokat rögzíthetnek. A Google Tag Manager azonban nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a domain vagy a cookie-k szintjén deaktiválást választ, akkor az minden nyomkövetési címkénél érvényben marad, feltéve, hogy azokat a Google Tag Manager alkalmazásával valósították meg.

2.6 Videók bevonása a Movingimage közreműködésével

Online kínálatunkba olyan videókat integráltunk, amelyeket a Movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlin tárolt a https://www.movingimage.com/ oldalon, és amelyek közvetlenül a weboldalainkról játszhatók le. Ennek során olyan adatokat gyűjtünk be, mint pl. a böngésző, a böngésző verziója és az ország.

A Movingimage videós partnerünk adatvédelmi irányelveit az alábbi weboldalon találja: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/.

 

2.7. Regisztráció és hírlevél

a) Ha a honlapunk bizonyos szolgáltatásait kívánja használni, például adatokat kíván letölteni, a következő személyes adatok regisztrálására lesz szükség:

 • annak megadása, hogy Ön, ill. az Önt foglalkoztató vállalat már ifm-ügyfél-e,
 • az Ön neme (a megszólításhoz),
 • családi és utónév,
 • a vállalat, amelynél dolgozik,
 • az Ön üzleti kapcsolattartási adatait (e-mail cím, cím és telefonszám; a vevőszám megadása nem kötelező).

Ezekhez az adatokhoz kellően biztonságos jelszót kell megadnia.

b) A regisztrációhoz az úgynevezett „double opt-in” (kettős megerősítési) eljárást használjuk. Ez azt jelenti, hogy a regisztrációs adatok megadása után e-mailt küldünk a megadott e-mail címre, amelyben a regisztrációs adatok megerősítését kérjük. Ha nem erősíti meg a bejelentkezését, ezeket az információkat zároljuk, és a jogszabályban előírt (legalább az esetleges igények elévülési határidejének lejártáig tartó) zárolási idő után töröljük. Ezenkívül IP-címét, valamint a regisztrációs adatok megadásának és megerősítésnek időpontját tároljuk. Az eljárás célja, hogy igazolja a bejelentkezését, és adott esetben tisztázni lehessen a személyes adataival való esetleges visszaélést. Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet  6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének  f) pontja.

c) Hírlevél

Weboldalunkon lehetősége van feliratkozni a vállalatunkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos aktuális információkat tartalmazó hírlevélre.

A hírlevél küldéséhez való hozzájárulás mindig önkéntes. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hírlevélre való feliratkozástól függetlenül használhatja weboldalunk minden egyéb funkcióját, így a regisztrációs vagy a kapcsolatfelvételi űrlap funkciót is.

A hírlevélre való feliratkozást követően lefolytatjuk a fenti b) pontban bemutatott, úgynevezett „kettős megerősítési” eljárást. Ha a regisztráció során feliratkozott a hírlevélre, a „kettős megerősítési” eljárással a hírlevélhez való hozzájárulását is megerősíti.

A hírlevél küldéséhez csak a nevét, a nemét (a megszólításhoz) és az e-mail címét kezeljük, hogy azt a hírlevelet küldhessük, amely személyesen érdekelheti Önt. A személyes adatok kezelésének a jogalapja az általános adatvédelmi rendelet  6. cikke  (1) bekezdése  első albekezdésének a) pontja. A hírlevél küldéséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és leiratkozhat a hírlevélről. A visszavonást e-mailben a info.hu@ifm.com címre vagy az impresszumban található elérhetőségek egyikére küldheti.

2.8. ifm-webáruház

a) Ha rendelni kíván webáruházunkból, a szerződéskötéshez arra van szükség, hogy megadja az ott kért személyes adatait, amelyekre a megrendelés lebonyolításához van szükség. A szerződések lebonyolításához szükséges kötelező adatokat külön megjelöljük, a többi adat önkéntes. Az Ön által megadott adatokat a megrendelése lebonyolítása céljából kezeljük. Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet  6. cikke  (1) bekezdése  első albekezdésének b) pontja. Amennyiben nem Ön az ügyfelünk, hanem az Önt foglalkozató vállalat, akkor az Ön üzleti elérhetőségeit az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének  f) pontja által biztosított jogalap alapján abból a célból kezeljük, hogy lehetővé tegyük és megkönnyítsük ügyfelünkkel a szerződés teljesítéséhez szükséges kommunikációt.

b) A társasági jogi és adójogi előírások alapján tíz évig vagyunk kötelesek tárolni az Ön által megadott cím-, fizetési és megrendelési adatokat. Az elévülési határidő lejárta után természetesen korlátozzuk az adatkezelést, azaz az adatait csak a törvényben előírt kötelezettségek betartására használjuk.

2.9 Facebook Website Custom Audiences

Weboldalunkon a Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) szociális hálójának "Website Custom Audiences" pixelét használjuk. Az úgynevezett nyomkövetési pixeleket integráltuk oldalunkon. Amikor ellátogat weboldalunkra, a nyomkövetési pixel közvetlen kapcsolatot hoz létre a böngésző és a Facebook szerver között. A Facebook ezáltal többek között böngészőjéből azokat az információkat kapja meg, amelyek weboldalunkon az Ön készülékéről elő lettek hívva. Ha Ön Facebook felhasználó, a Facebook hozzárendelheti webhelyünk látogatását felhasználói fiókjához. Szeretnénk rámutatni, hogy a weboldal szolgáltatójaként nincsenek ismereteink a továbbított adatok tartalmáról vagy arról, hogy a Facebook hogyan használja őket. Csak azt választhatjuk meg, hogy a Facebook-felhasználók mely szegmenseit (például életkor, érdeklődési körök) jelenítsük meg hirdetéseink között. Az Custom Audiences két működési módszerének egyikét használjuk, amelyben semmilyen adatrekordot, különösen felhasználóink ​​e-mail címét - sem titkosított, sem titkosítatlan formában - nem továbbítják a Facebookra. További információkért lásd a Facebook adatvédelmi irányelveit a https://www.facebook.com/about/privacy/ oldalon.
Ha kifogást szeretne emelni a Facebook Website Custom Audiences használata ellen, ezt megteheti a https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ oldalon.

Konverziós mérés a Facebook konverziós pixel segítségével
A Facebook (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) „konverziós pixel”-ét vagy a látogató akció pixelét használjuk weboldalunkon. Ennek a pixelnek az Ön böngészőjéből történő előhívással a Facebook később felismeri, hogy egy Facebook hirdetés sikeres volt-e, pl. online vásárláshoz vezetett-e. A Facebook-tól csupán statisztikai adatokat kapunk anélkül, hogy egy adott személyre utalnának. Ez lehetővé teszi a Facebook hirdetések hatékonyságának mérését statisztikai és piackutatási célokra. Különösen, ha be van jelentkezve a Facebook-ba, utalunk az adatvédelmi információkra: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Kérjük, látogasson el a www.facebook.com/settings?tab=ads webhelyre, ha vissza kívánja vonni a Conversion Pixel használatát.

2.10. Google Optimize

Weboldalunk a „Google Optimize” webelemző és optimalizáló szolgáltatást használja, melyet a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban „Google Optimize”) biztosít. A Google Optimize szolgáltatást arra használjuk, hogy növeljük weboldalunk vonzerejét, tartalmát és funkcionalitását azáltal, hogy új funkciókat és tartalmakat teszünk elérhetővé felhasználóink egy bizonyos százalékának, és statisztikailag kiértékeljük a használatban bekövetkezett változásokat. A Google Optimize a Google Analytics egyik alszolgáltatása (lásd a Google Analytics című szakaszt).

A Google Optimize sütiket használ weboldalunk használatának optimalizálására és elemzésére. Az ezen sütik által generált, a weboldalunk használatára vonatkozó információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére továbbítódnak és ott kerülnek eltárolásra. A Google Optimize szolgáltatást IP-anonimizálással használjuk, így a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen le fogja csonkítani az Ön IP-címét. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben továbbítódik a Google egyik USA-beli szerverére, és kerül ott lerövidítésre. A Google ezeket az információkat weboldalunk használatának kiértékelésére, az optimalizálási tesztekről és a kapcsolódó weboldal-tevékenységekről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel számunkra.

A sütik tárolását megakadályozhatja internetes böngészőjének megfelelő beállításával. Ezen túlmenően a sütik által generált és a weboldalunk használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) a Google számára történő gyűjtését és ezen adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja az alábbi linken elérhető böngésző-bővítmény letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. A Google által végzett adatgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók, amely a http://www.google.com/policies/privacy címen érhető el.

2.11. Pályázói adatok

a) Azon személyek esetében, akik a honlapunk pályázati űrlapján keresztül vagy más módon pályáznak nálunk állásra, az alábbi adatokat kezeljük:
családi és utónév, e-mail cím, lakcím, telefonszám (ha megadja), valamint a nekünk megküldött pályázati adatok.

b) A külön nyilatkozatban tett hozzájárulás fenntartásával az adatokat csak az adott pályázat alapját képező pályázati eljárás lefolytatása céljából kezeljük; hozzájárulás nélkül a pályázati eljárás lezárása és az erre előírt tárolási határidők után nem tároljuk az adatokat.

2.12 Akamai Content Delivery Network

Az Akamai Technologies GmbH, Parkring 20, 85748 Garching Németország (Akamai) által fejlesztett Content Delivery Network tartalomszolgáltató hálózatot (CDN) használjuk weboldalunk biztonságának és elérési sebességének növelése érdekében. Ez megfelel jogos érdekünknek (adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A CDN olyan [globálisan] elosztott szerverek hálózata, amelyek képesek optimalizált módon tartalmat szállítani a weboldal felhasználójának. Ebből a célból az Akamai a következő személyes adatokat kezelheti a szervernaplófájlokban: Az Ön IP-címe, a meglátogatott oldalak URL-címei, a hozzáférés dátuma és időpontja, az Ön IP-címe és az Akamai szerver helye alapján a tartózkodási hely, telemetriai adatok (pl. egérkattintások, mozgásminták és a kapcsolódó böngészőadatok)

Az Akamai az Ön személyes adatainak címzettje, és adatfeldolgozóként jár el a megbízásunkból. Ez az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának 1. f) pontja értelmében megfelel jogos érdekünknek, hogy ne üzemeltessünk saját tartalomszolgáltató hálózatot.

Önnek joga van tiltakozni a feldolgozás ellen. A tiltakozás sikeressége az érdekek mérlegelése keretében kerül elbírálásra.

A jelen szakaszban megadott adatok feldolgozását nem írja elő jogszabály vagy szerződés. A weboldal működése az adatfeldolgozás nélkül nem garantált.

Az Ön személyes adatait az Akamai addig tárolja, ameddig az a leírt célokhoz szükséges.

Az Akamai elleni tiltakozással és az Akamai szolgáltatásainak lemondásával kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: https://www.akamai.com/content/dam/site/en/documents/akamai/akamai-privacy-statement.pdf

Az Akamai megfelelőségi intézkedéseket vezetett be a nemzetközi adattovábbításokra vonatkozóan. Ezek minden olyan globális tevékenységre vonatkoznak, ahol az Akamai az EU-ban élő természetes személyek személyes adatait kezeli. Ezek az intézkedések az uniós szabványos szerződési feltételeken (SCC) alapulnak. További információk itt találhatók: https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/akamai/akamai-pre-signed-eu-standard-contractual-clauses.pdf

2.13 Salesforce / Salesforce Messenger

Salesforce Salescloud. Az adatok, melyeket Ön a weboldalaink (ill. a vásárlást célzó űrlapok, a hírlevélre való feljelentkezés) révén rendelkezésünkre bocsát, a Salesforce Sales Cloud (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München) szolgáltatás keretében jelenleg az EU-ban és/vagy az Egyesült Királyságban működő szervereken kerülnek eltárolásra és felhasználásra a megrendelés-visszaigazolások és küldési tudnivalók elküldéséhez. A Salesforce kötelezettséget vállal hogy az adatvédelmi rendelet 46. cikk 2 b) bekezdése és 47. cikke szerinti belső adatvédelmi előírások révén (ún. binding corporate rules) az Európai Unión kívül történő adatkezelés során is megfelelő adatvédelmi szintet tartson be.

Salesforce Marketing Cloud. Hírleveleink küldéséhez, automatikus levelezéshez (pl. üdvözlő levelek), valamint a közösségi média felületein megvalósuló reklámkampányok céljából a Salesforce Marketing Cloud szolgáltatást használjuk. E célból a hírlevél-előfizetők adatait a Salescloud a Marketing Cloud-ba továbbítja. Ezzel összefüggésben szigorú jogosultsági koncepciókat és titkosításokat alkalmazunk. A Salesforce Marketing Cloud adatai az USA-ban működő Salesforce-szervereken kerülnek elmentésre és feldolgozásra. A Salesforce kötelezettséget vállal hogy az adatvédelmi rendelet 46. cikk 2 b) bekezdése és 47. cikke szerinti belső adatvédelmi előírások révén (ún. binding corporate rules) az Európai Unión kívül történő adatkezelés során is megfelelő adatvédelmi szintet tartson be. Az ún. webbeacon-ök és pixelek révén a Marketing Cloud szolgáltatáson keresztül információkat kapunk a felhasználók kattintási viselkedéséről. Az interakciós adatok a Marketing Cloud-ban közvetlenül a felhasználónál kerülnek mentésre, hogy célzottan tudjunk Önnek reklámokat küldeni pl. a közösségi hálózatokon keresztül. Amennyiben ezt nem szeretné, lehetősége van, hogy fiókbeállításaiban letiltsa a közösségi hálózatokon keresztül küldött személyre szabott reklámok fogadását. Ezen kívül hírlevelünkre való feljelentkezéshez, ill. ügyfélfiókjához használhat a közösségi médiás fiókjánál használttól eltérő e-mail címet is.

A Salesforce általi adatkezeléssel kapcsolatos további információkat itt találhatja meg:

A Salesforce adatvédelmi nyilatkozata: https://www.salesforce.com/company/privacy/ and https://www.salesforce.com/privacy/regions/

Dokumentumok az adatvédelmi rendeletnek a Salesforce általi betartásáról harmadik országba, pl. az USA-ba való adattovábbításkor (angol nyelven): https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

2.14 Matomo

A Matomo webelemző eszközt használjuk weboldalaink igény szerinti kialakításához. A Matomo álneveken alapuló használati profilokat hoz létre. Ebből a célból sütik kerülnek tartósan eltárolásra tárolunk az Ön végeszközén, amelyeket mi olvasunk ki. Így képesek vagyunk felismerni és számon tartani a visszatérő látogatókat. Ezen kívül használjuk a Heatmap & Session Recording modulokat is. A Matomo Heatmap-szolgáltatása megmutatja, hogy a weboldalunk mely területein mozgatják az egeret vagy kattintanak vele legtöbbször. A Session Recording szolgáltatás rögzíti az egyes felhasználói munkameneteket. A rögzített munkameneteket visszajátszhatjuk weboldalunk használatának elemzése céljából. Az űrlapokon megadott adatok nem kerülnek rögzítésre, és semmilyen időpontban nem láthatók. Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásával összhangban történik a német Távközlési Törvény (TTDSG) 25. § (1) bekezdése, az Adatvédelmi Rendelet (DSGVO) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, feltéve, hogy Ön a sütikhez (cookie) való hozzájárulását a Cookie Consent Tool hozzájárulási eszközünk segítségével adta meg. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Kérjük, hogy a Cookie Consent Tool segítségével végezze el a megfelelő beállításokat. A Matomo felhasználási feltételeiről és adatvédelmi szabályairól további információk a következő címen találhatók: https://matomo.org/privacy/.

3. Adatainak megküldése és továbbítása harmadik félnek

Adatait alapvetően nem küldjük meg harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül.

Az elektronikus adatkezeléshez részben igénybe vesszük harmadik vállalatok támogatását. Ezek megbízható szolgáltatók, amelyeket gondosan választottunk ki az Ön adatainak az általunk adott megbízás alapján történő feldolgozása céljából. Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet  28. cikke. A szolgáltatóink természetesen kötelesek az adatokat gondosan, csak az utasításaink szerint és a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelni, az adatokat különösen nem használhatják saját céljaikra és nem továbbíthatják harmadik személynek.

Egyes esetekben előfordulhat, hogy az adatai továbbítására hatósági rendelkezésre a törvény alapján vagyunk kötelesek, ha az büntetőeljárás vagy veszélyelhárítás miatt szükséges a rendőrség vagy a hatóság részéről. A továbbítás jogalapja ezekben az esetekben: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének  c) pontja.

Végül pedig vannak olyan esetek, amikor az Ön adatait a 2. pontban megjelölt célból az ifm vállalatcsoporton belüli munkamegosztás miatt továbbítjuk olyan társaságoknak, amelyek a társasági jog alapján az ifm electronic GmbH kapcsolt vállalkozásai (leány- vagy testvérvállalatok).

A továbbítás célja, hogy a vállalatcsoporton belüli vállalati célok eléréséhez elvégzendő feladatokat a vállalatcsoportunkon belül strukturáltan és a munkamegosztásunk szerint teljesítsük. Ennek jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének  f) pontja.

Amennyiben ennek során az adatkezelést az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli államokban végzik, az Ön személyes adatai akkor is védelmet élveznek, mégpedig oly módon, hogy azokat a vállalatcsoporton belül kizárólag a Bizottság az általános adatvédelmi rendelet  46. cikke (2) bekezdésének  c) pontja alapján meghatározott általános adatvédelmi kikötéseknek megfelelően továbbítjuk és kezeljük. Az általános adatvédelmi kikötések a következő címen találhatók meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_hu.

4. Az Önt megillető jogok

4.1. Személyes adatait illetően Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • tájékoztatáshoz való jog azzal kapcsolatban, hogy kezeljük-e személyes adatait, és ha igen, melyeket,
 • adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog,
 • az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog, amennyiben az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet  6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének  f) pontja, és
 • adathordozhatósághoz való jog.

4.2. Jogosult továbbá bármelyik adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

5. Közösségi média

A különböző közösségi portálokon üzleti célból használt webes felületeket üzemeltetünk. Ezen portáloknál statisztikai kiértékelések állnak rendelkezésünkre, melyek a közösségi portálok adatgyűjtésén alapulnak. Ezzel részben meghatározzuk az adatgyűjtés célját, így a közösségi média üzemeltetői mellett mi is felelős személyként lépünk fel.

Ezen oldalakat arra használjuk, hogy tájékoztassunk vállalkozásunkról és termékeinkről. Az Önnel mint érdeklődővel való interakció közvetlen visszajelzést ad számunkra termékeinknek a piacon való elfogadásáról, és segít, hogy fejlesszük magunkat és termékeinket. Ezen kívül ezen portálok gyors és egyszerű kapcsolattartási módot jelentenek, hogy Ön mint érdekődő közvetlenül hozzánk fordulhasson kérdéseivel, és azokat azonnal meg tudjuk válaszolni.

Ezen adatok feldolgozása túlnyomórészt jogos érdekünkben történik az adatvédelemről szóló irányelv 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében.

Az adatkezelés a közösségi média üzemeltetőinek platformjain keresztül az Ön és a platform üzemeltetői között megállapított általános üzleti feltételek, valamint azok adatvédelmi rendelkezéseinek keretében történik. A platform-üzemeltetők adatkezelésére csak korlátozott befolyással bírunk. Amennyiben Ön nem kívánja használni a közösségi média csatornáit, akkor természetesen saját honlapunkon keresztül is elérhet bennünket és információinkat.

Amennyiben további információkat kér a közösségi média portálok adatkezelésére vonatkozóan, akkor azok az alábbi hivatkozásokon érhetők el:

6. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosítsuk a jövőre nézve. Az éppen hatályos változat mindig rendelkezésre áll a honlapunkon. Kérjük, keresse fel rendszeresen a honlapunkat, és tájékozódjon a hatályos adatvédelmi rendelkezésekről.

Állapot: 31.07.19