You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. IO-Link
  3. Prednosti

Prednosti korištenja IO-Linka

Iskoristite prednosti

Danas su korisniku dostupne posve nove mogućnosti sa senzorima s IO-Linkom marke ifm.

Stvaraju se dodatni podaci senzora kako bi se, primjerice, postigla maksimalna učinkovitost i ušteda. Time se omogućava transparentnost procesa između stroja i ERP-a radi poboljšanja postojeće automatizacije. Nadalje, IO-Link nudi mnogo više:

Nema gubitaka mjernih vrijednosti

Čitavi je prijenos mjernih vrijednosti digitalan. Zamijenjen je prijenos sklon greškama i izračunu analognih signala. Digitalno prenesene mjerne vrijednosti mogu se izravno prikazati u upravljačkoj prostoriji.


Analogno ili digitalno s IO-Linkom

Danas:
Analogni se signali digitaliziraju pomoću analogno-digitalnog pretvarača te skaliraju u PLC-u.
To dovodi do netočnosti u stvarnoj mjernoj vrijednosti.

IO-Link:
Mjerne se vrijednosti digitalno prenose od senzora do upravljačkog uređaja.
Zbog toga je prenesena vrijednost uvijek jednaka mjernoj vrijednosti.

Senzor razine LR upotrebljava se za mjerenje razine na hidrauličnom energetskom sklopu. Namještanje svih postavki i programiranje sklopnih točaka obavlja se pomoću dvije tipke za programiranje ili IO-Linka. Tijekom zamjene, postavke se automatski kopiraju na novi senzor. Nije ih potrebno ručno upisivati.

Nekoliko mjernih vrijednosti

Za upravljanje procesom kao što su rashladni sklopovi, često se dohvaća nekoliko obradnih vrijednosti i obrađuje u upravljačkom uređaju. Zato je standardna mjerna točka opremljena s nekoliko senzora, npr. mjerač protoka, mjerač količine i senzor temperature. Senzori s IO-Linkom mogu mjeriti više od jedne obradne vrijednosti te ih digitalno prenijeti. Senzor točno digitalno odašilje obujam protoka, ukupnu količinu i temperaturne vrijednosti medija pomoću standardnog trovodnog kabela. Dodatni senzori nisu potrebni, stoga je vrijeme potrebno za inženjerske intervencije i instalaciju znatno smanjeno. Dijagnostički podaci s acikličkim pristupom, npr. minimalne i maksimalne vrijednosti, omogućavaju održavanje temeljeno na stanju.