You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Uporaba-slučajevi / više područja primjene
  3. Izvješće o primjeni poduzeća SFH

Izvješće o primjeni: Poduzeće SFH optimizira rad postrojenja koristeći se rješenjima s IO-Linkom poduzeća ifm

Poduzeće SFH razvija i proizvodi sustave fluida i sustave za rukovanje krhotinama. Poduzeće usko surađuje s poduzećem ifm mnogo godina i sada je odlučilo opremiti svoje strojeve senzorima s IO-Linkom i masterima IO-Linka radi iskorištavanja pogodnosti IO-Linka: jednostavnog postavljanja parametara, brze razmjene, daljinskog održavanja i velikih ušteda u ožičenju.

Poduzeće je osnovano u Saint-Éttienneu u Francuskoj 1981. godine i oslanja se na rastući ekološki odjel: Metalni „kosturi” nastali dubokim vučenjem režu se, centrifugiraju, a zatim komprimiraju. Tekućina za rezanje vraća se na strojne alate. Poduzeće SFH aktivno je u zrakoplovnoj, automobilskoj i kozmetičkoj industriji. Poduzeće ifm 20 je godina njihov najvažniji dobavljač i radi s njima na razvoju njihovih strojeva.

Poduzeće SFH odlučilo je 2017.još više razviti strojeve u svom postrojenju i optimizirati automatizaciju: Usredotočili su se na digitalnu proizvodnju i rješenja sustava Industry 4.0. U tom smislu poduzeće SFH upotrebljava senzore s IO-Linkom i mastere IO-Linka.

Fotoelektrični senzori udaljenosti O1D120 i O5D100 upotrebljavaju se za mjerenje i praćenje razine metalnih krhotina za obradu i drugog strojnog otpada. Hidraulični sustav postrojenja opremljen je senzorima tlaka PN7 i senzorima temperature TA.

Poduzeće SFH upotrebljava module IO-Linka tipa AL2401 za induktivne senzore IFT200. Moduli tipa AL2330 upotrebljavaju se za kontrolu priključka ventila. Poduzeće SFH upotrebljava i enkodere ROP s IO-Linkom. Poduzeće SFH upravlja novo opremljenim postrojenjem softverom UREĐAJA LR poduzeća ifm; softverom se omogućuje potpuni pregled svih senzora. Parametri senzora mogu se postaviti daljinski i tako prikazati prikupljene informacije. Time se omogućuje održavanje strojeva na temelju stanja.

Opremanjem svih strojeva IO-Linkom poduzeće SFH može iskoristiti mnoge pogodnosti. Za ožičenje i stavljanje strojeva u pogon potrebno je 30 % manje vremena nego prije. Očitavaju se podatci svakog senzora, čime se bitno pojednostavljuju održavanje i daljinska dijagnostika. Nadalje, IO-Link omogućava više fleksibilnosti: Sada je bitno lakše zamijeniti senzore i pokretače. Potrebni se parametri automatski spremaju i prenose na novi uređaj.