You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Konenäköanturit

Tunnista ja analysoi kohteita ja skenaarioita konenäköanturien avulla

Tehokas kuin kamerajärjestelmä, yksinkertainen kuin anturi

Automatisointitekniikassa konenäköanturit ovat nykyään kiinteä osa asennus-, valmistus- ja laaduntarkastusta eikä vähimpänä myös keino tehokkuuden lisäämiseen. Ne ovat käyttökohtaisella analyysillä varustettuja kameroita, eli luotettavia elektronisia silmiä, jotka ovat edullisia ja joiden integrointiaste on korkea.

Kamerasta anturiin
Vielä muutamia vuosia sitten tähän tarvittiin kalliita kamerajärjestelmiä. Tekniset edelleenkehitykset ja jatkuvasti laskevat rakenneosien hinnat ovat mahdollistaneet yhä älykkäämpien toimintojen toteuttamisen yhä pienemmässä tilassa edullisesti.
Kompaktit konenäköanturit eivät ainoastaan korvaa kamerajärjestelmiä, ne tarjoavat sen lisäksi muita käyttömahdollisuuksia. Kohteiden tai skenaarioiden muuntuvassa sijaintikyselyssä ne korvaavat esimerkiksi monimutkaiset lähestymiskytkimet tai useiden anturien ratkaisut, kuten esimerkiksi anturisillat kuormalavojen tai juomakorien täydellisyystarkastuksessa.

Helposti integroitavissa
Konenäköanturien ominaisuuksiin kuuluu myös niiden yksinkertaisuus. Siinä missä kuvankäsittelyanturien tuotantoprosessiin integrointia varten vaaditaan useimmiten vain erityisesti koulutettu ammattihenkilöstö tai kalliit ulkopuoliset integroijat, konenäköantureita voidaan käyttää niiden sovelluskohtaisen ominaisuuden vuoksi ilman erityistä ennakko-osaamista. Helppo "parametrointi" vaivalloisen "ohjelmoinnin" sijaan on niiden mottona. PLC:hen liitännässä auttavat valmiit toimintomoduulit. Tiedonsiirto, parametrointi ja etähuolto tapahtuvat Ethernet-prosessiliitännän kautta. Kaikissa laitteissa on lisäksi binäärilähdöt, jotka ilmaisevat onnistuneesta tarkastuksesta. Näin konenäköanturien käyttö on yhtä helppoa kuin binäärianturien.

Kestävä ja kompakti
Lisäetu: Korkeiden suojausluokkiensa ja laajojen lämpötila-alueittensa ansiosta ifm-konenäköantureita voidaan käyttää sanan varsinaisessa merkityksessä erittäin lähellä todellisia tapahtumia. Myös niiden integraatioaste on erityisen korkea. Toisin kuin monimutkaisissa kameraratkaisuissa on kaikki tarvittavat komponentit, kuten valaistus, optiikka, analyysi ja lähtölogiikka integroitu teollisuuskelpoiseen koteloon. Laadunvalvonnan, täydellisyystarkastuksen tai 1D- ja 2D-koodien lukemisen kaltaiset tehtäväasetukset voidaan toteuttaa ifm-konenäköantureilla nyt helposti ja edullisesti.

Pätevyyttä sovelluskohtaisissa ratkaisuissa

Oikea valinta on ratkaisevaa

Muotoanturi – Kohdetunnistus tyyppiä O2D
Aivan kuten leikkien palikkalaatikossa: O2D-konenäköanturi voi tunnistaa aikaisemmin opitut kohteet ja niiden muodot tai rakenteet uudelleen ja kohdistaa ne täydellisyyden, sijainnin ja kiertoasennon tarkastusta varten.

Pikselilaskuri – Kohteentarkastus tyyppi O2V
Helmitauluun tai laskutikkuun verrattavalla tavalla O2V-konenäköanturi laskee kaikki yhden kuvan saman harmaa-arvon omaavat kuvapisteet yhteen. Lisäksi se voi ryhmitellä yksittäisten kohteiden tiettyjen harmaa-arvojen kertymät ja arvioida niitä eri kriteerien mukaisesti.

Koodilukija – Tunnistus tyyppi O2I
Viivakoodit ovat nykyään levinneet laajalle ja ne voidaan ymmärtää oikealta vasemmalle luettavina teksteinä. 2D-koodit koodaavat tiedot pinnalla. Dominoarvoituksen tapaan kuljetetaan yksiselitteinen tieto, jonka O2I-konenäköanturi lukee.

3D-anturi – 3D-kohteentunnistus tyyppi O3D
Naulalevyn tapaan O3D-3D-anturi tarkastaa ajankohtaisen skenaarion syvyyden. Näistä yli 23 000 etäisyydenmittausarvoista voidaan luoda useita virtuaalisia antureita tarkastamaan esimerkiksi se, onko kori täytetty halutuilla pulloilla.