Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. Konenäköanturit
  2. O2D-konenäköanturi

2D-konenäköanturi Dualis

Kohteen tunnistus ja tarkistus yhdellä ja samalla laitteella

Olipa kyseessä hahmontunnistus tai muotoanalyysi (BLOB-analyysi), uuden Dualis 2D-konenäköanturin avulla voidaan toteuttaa suuri määrä erilaisia virheentunnistus- ja tarkistusovelluksia eri puolilla tuotantoprosessia. Suuren resoluution ja monipuolisten valaistustoimintojen ansiosta monimutkaisetkin sovellukset ovat nyt helposti ratkaistavissa.

Tuotteen edut

Mitä etuja Dualis tarjoaa?

Reaaliaikainen kunnossapito ja komponenttien nopea vaihto
Kuvan terävyys, kirkkaus ja intressialueiden (ROI) valvonta sekä varmuuskopiointi ifm-muistitikulla
Sovitus erilaisiin valaistusolosuhteisiin
Usean kuvan luominen erilaisilla valotusajoilla ja polarisaatiosuotimilla
Helppo käyttö "ifm Vision Assistant" -ohjelman avulla
Intuitiivinen valikkonavigointi ja nopea parametrien asetus sovellusvelhojen ("wizards") avustuksella
Hyvä integroitavuus myös autoteollisuuden sovelluksiin
Joustava käyttö Ethernet- ja ProfiNet -liitäntöjen ja L-koodattujen pistokeliittimien ansiosta
Yksinkertainen asennus ja varastotasojen minimointi
Hahmontunnistus ja muotoanalyysi samassa laitteessa takaavat joustavan käytön
Paranna tuotteiden laatua ja alenna hylkäysastetta
Vikalähteiden varhainen tunnistus ja optimointi varmistavat oikean ja täydellisen prosessoinnin

Sovellusesimerkkejä

Kohde- ja hahmontunnistus

  • Tarkistaa kohteet määriteteltyjen muotojen perusteella
  • Ideaalinen ratkaisu sovelluksiin, joissa samat muodot toistuvat
Kuvioiden tunnistus Kohteen asento
Muodon tunnistus Kohteiden lukumäärä
Suuntaus Lajittelutehtävät

Kohteen tunnistus ja muotoanalyysi

  • Analysoi kohteet niiden pinta-alueen perusteella
  • Ideaalinen ratkaisu sovelluksiin, joissa kohteiden muoto ja koko vaihtelevat

(Tämän toiminon ansiosta Dualis O2D5 korvaa vanhan O2V-mallin.)

Kohteen pinta-ala Kohteen kontrasti
Kohteen leveys / korkeus Suuntaus
Sisä- / ulkosäde Kohteen asento
Pyöreys / kulmikkuus Kohteiden lukumäärä
Reikien lukumäärä Lajittelutehtävät