You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Sovellusratkaisut

Sovellutuspaketit - Järjestelmäratkaisut

ifm-Systemlösungen

Laitteisto / ohjelmisto / know-how

Järjestelmäratkaisut koneiden käsittelykapasiteetin varmistamiseen

Läpinäkyvyys, tehokkuus ja liitettävyys ovat avainsanoja optimoinnissa, kustannusten alentamisessa ja valmistusprosessien valvonnassa. Edellytyksenä tälle on jatkuva tiedonsiirto pienimmistäkin yksiköistä (esim. asennetut anturit) kokonaisiin tuotantolinjoihin, tehdashalleihin ja ja kokonaisiin tehtaisiin. Valmistavan teollisuuden maailmanlaajuinen verkostointi ja kommunikointi.

Kunnonvalvonta - ennakoiva kunnossapito ja huolto

Kulumisesta johtuvat kalliit tuotantoseisakit voidaan havaita jo aikaisessa vaiheessa LR SMARTOBSERVER -ohjelmiston avulla. Kunnossapito ja korjaukset voidaan suunnitella - seisakit vähenevät ja mahdolliset kalliit vauriot voidaan välttää.
Ja mitä tulee energian valvontaan, LR SMARTOBSERVER osoittaa myös soveltuvuutensa.

  • Ennakoiva kunnossapito
  • Läpinäkyvyys ja prosessien optimointi
  • Käyttöasteen kohotus
  • Laadunvarmistus
  • Valmistuskustannusten alentaminen
  • Energiatehokas, ekologinen tuotanto
  • SAP-liitettävyys

Vastaavien antureiden (virtaus, virta, määrä j.n.e.) energiaprosessiarvot lähetetään LR SMARTOBSERVER-ohjelmistolle IO-Linkin, ohjausjärjestelmän tai VSE-vahvistinyksikön kautta. Erilaiset näytöt ja arviointikuvaajat yhdessä ennakkoon määriteltyjen hälytysmekanismien kanssa takaavat energia-arvojen jatkuvan valvonnan ja analysoinnin. Nämä arvioinnit luovat perustan kustannusoptimoiduille ja resurssitehokkaille tuotantoprosesseille.