You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
 1. Sovellusratkaisut
 2. Puhaltimet

Täysi suojaus puhaltimille

Mielenrauhaa: puhaltimien valvonta ja mittaava kunnossapito

Jatkuva diagnostiikka:
Koko käyttöajan kattava valvonta.

Varhainen diagnostiikka:
Epätasapainon, kulumisen ja kokonaistärinän valvonta.

Maksimi hyötysuhde:
Jatkuva lian keräääntymisen diagnostiikka, esim. roottorilavat

Helppo integrointi:
ifm tarjoaa yksittäisiä, erityyppisille puhaltimille sopivia ratkaisuja.

ifm-sovellutuspaketti – sovellutukset
Radiaaliset puhaltimet suoralla tai hihnavedolla sekä aksiaaliset puhaltimet seuraavissa sovellutuksissa:

 • pölynimurijärjestelmät
 • raikas- ja poistoilmapuhaltimet maalaamoissa
 • verstaiden ilmanvaihto
 • ilmastointijärjestelmät
 • moottoreiden ulkoinen jäähdytys
 • kaivokset
 • poistoilmajärjestelmät valimoissa
 • öljysumuimurit työstökoneissa
 • ilmansyöttöpuhaltimet lämpövoimalaitoksissa / jätteenpolttolaitoksissa

Alenna kustannuksia
Mittaava kunnossapito tarvittaessa kiinteiden huoltovälien sijaan. Osien vaihto voidaan suunnitella.

Estä suunnittelemattomat seisakit
Havaitse roottorilapojen vauriot, pyörän / roottorin epätasapaino, akselin kohdistusvirheet, kuulalaakerivauriot, epätasapaino ja kuluminen hyvissä ajoin.

Prosessien optimointi
Datan kerääminen ja analysointi
Puhaltimen lapojen puhdistus tarvittaessa.

IT-henkilöstöstä riippumaton käyttöönotto
Sovellutuspaketti anturista vahvistimeen ja verkkopohjainen analysointi. Skaalattava: Voidaan laajentaa muihin sovellutuksiin ja / tai ERP-järjestelmiin.