You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. IO-Link -antureiden prosessiarvot yhdellä silmäyksellä

IO-Link -antureiden prosessiarvot yhdellä silmäyksellä

Enemmän läpinäkyvyyttä ja huoltoinformaatiota paikan päällä

  • Kaikkien masteriin kytkettyjen antureiden prosessiarvojen visualisointi
  • Automaattinen prosessiarvojen haku – plug & play
  • Neljän prosessiarvon suosikkinäkymä asetettavissa
  • IO-Link-masterin IP-osoitteen asetus
  • Tuki ifm:n 4- ja 8-porttisille IO-Link -mastereille

Prosessiarvot yhdellä silmäyksellä
Tämä näyttöyksikkö on erinomainen vaihtoehto sellaisten antureiden prosessiarvojen näyttöön, joissa ei ole omaa näyttöä tai joihin on sovellutuksen vuoksi vaikea päästä käsiksi tai ovat vaikeasti nähtävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että mittauspisteet ovat käytettävissä visualisoinnista riippumatta.

Plug & play
IO-Link-masternäyttö E30443 kytketään yksinkertaisesti yhteen ifm:n IO-Link -masterin 4 tai 8 portista. Näyttöyksikkö tunnistaa samaan masteriin kytketyt anturit ja näyttää automaattisesti 4 ensimmäisen portin tärkeimmät prosessiarvot. Kukin anturi ja sen prosessiarvot voidaan visualisoida myös yksittäin painiketta painamalla. Lisäksi on mahdollista luoda suosikkinäkymä halutuille prosessiarvoille. Lisäksi käyttäjä voi helposti ja luotettavasti konfiguroida näytön ja masterin IP-osoitteen.