You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. TCC
  3. OSS'er

OSS'er

Sp. Hvordan adskiller det dobbelte RTD-elementsystem ved TCC sig fra et typisk redundant RTD-system?

Sv. Dobbelte RTD-systemer består typisk af to PTC (modstanden stiger med stigende temperatur) RTD'er. Disse elementer kommer højst sandsynligt fra samme produktionsbatch og er blevet udsat for de samme driftsbetingelser. Sandsynligheden for at begge elementer drifter ved samme hastighed er sandsynlig, og derfor er enhver forskel mellem deres målinger lille. Det betyder, at der sandsynligvis ikke kommer en alarm eller advarsel.

TCC's dobbelte elementsystem består af en PTC og en NTC (modstanden falder ved stigende temperatur). Hvis der opstår drift vil det derfor være i hver sin retning. Den integrerede kalibreringstjekdiagnose vil detekere den og advare brugeren.

Sp. Hvordan kan kalibreringstjekket af TCC sammenlignes med en curie-punkt kalibreringstemperatursensor?

Sv. Et curie-punkt kalibreringssystem anvender et materiale, der kun ændrer dets fysiske tilstand ved et enkelt referencepunkt. På dette punkt evaluerer det temperaturen, det måler og justerer det tilsvarende. Kalibreringstjekket af TCC evaluerer den målte værdi på tværs af hele sensorområdet, -13...320 F (-25...160 C). Med en curie-punkt kalibreringssensor kontrolleres den aldrig, hvis procestemperaturen aldrig når kalibreringstemperaturen.

Sp. TCC-sensorerne har ikke trykknapper. Hvordan ændrer jeg måleskalaen eller driftadvarslen og alarmgrænserne?

Sv. LR Device (QA0011) er ifm's software til konfiguration af sensorerne. Den kan anvendes med et USB-kabel (E30390) tilsluttet til en laptop. Sensorer kan også konfigureres fjernstyret med IO-Link.

Sp. Hvad betyder de forskellige LED-farver?

A. LED'en for TCC er grøn i normal drift. Hvis sensorer detekterer en fejl i målingen, skifter LED'en til rød. Hvis den målte temperatur drifter fra den forventede værdi, skifter LED'en til blå. Du kan finde detaljer om output-reaktioner i disse tilstande her.