You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
 1. Selv-overvågende temperatur sensor TCC
 2. Genopfindelse af kalibreringsprocessen

Genopfindelse af kalibreringsprocessen

Hvad nu, hvis du kunne eliminere produktkvalitetsrisici på grund af upræcis procestemperaturmåling mellem kalibreringscykler?
ifm's "kalibreringstjek"-teknologi sørger for kontinuerlig overvågning af instrumentnøjagtighed og måleusikkerhed i realtid. En stor, klar LED-kuppel giver en øjeblikkelig melding om enhver afvigelse fra den brugerspecificerede tolerance.

Hvad nu, hvis dit temperaturinstrument kunne reducere dine samlede ejerudgifter?
Startkøbsprisen for et instrument er generelt kun en lille procentdel af den samlede ejerudgiftsligning.

Sensorer/adapter/installationsomkostninger Kalibreringscyklus 4x/år (250$/sensor)
Indledende kalibrering (180$/sensor) Kalibreringscyklus 2x/år (250$/sensor)

ifm's "kalibreringstjek"-teknologi automatiserer manuelle periodiske kalibreringstjek. Ved at eliminere fejl fra manuelle målinger og manuelt registrerede værdier, kan du sikre præcist tidsstemplede kvalitetsregistreringer.

Typisk periodisk kalibreringskontrolcyklus

 1. Montér: Det er nødvendigt at montere to identiske enheder ved siden af hinanden. Normalt er begge enheder påvirket af drift på samme måde
 2. Fjern: Fjern periodisk en enhed fra service. Frekvensen afhænger af hver brugers kvalitetsproces
 3. Kontrollér: Kontrollér enhedens kalibrering i forhold til kendte standarder. Dette gøres in-house af brugeren eller på tredjemands laboratorie
 4. Godkend manuelt: Godkend resultaterne
 5. Dokumentér manuelt: Dokumentér resultaterne
 6. Genmontér: Genmontér enheden

Automatiseret kontinuerlig kalibreringskontrol med IO-Link

 1. Montér: En enkelt TCC erstatter to standardtransmittere
 2. Måling: Målt procesværdi sendt til PLC via IO-Link til proceskontrol
 3. Dokumentér automatisk: Via IoT-port, registrer tidsstemplede PT og NTC målte værdier
 4. Kontrollér automatisk: Kontrollér automatisk dokumenterede værdier for drift
 5. Fortsæt: Denne kontrolcyklus fortsætter uden behov for at fjerne TCC fra service